Spreekuur CDA-fractie 4 januari

De CDA-fractie houdt op donderdag 4 januari 2007 van 19.00 tot 19.45 uur spreekuur in het gemeentehuis van Barendrecht.  De CDA-fractie hoort graag uw mening.

Bent u niet in de gelegenheid te komen, neem dan contact met ons op via info@cdabarendrecht.nl en we maken een afspraak.

——————————————————————————————–

Noot voor de pers:

Voor nadere informatie: Jan de Jager, fractiesecretaris, De Keerweer 10, 2991 ED  Barendrecht, tel. 0180-699499 of e-mail: jan.de.jager@cdabarendrecht.nl

Persbericht 2006-22