Hoezo, “lover” boys?

Dat was de tekst die op de gemeentepagina van de Schakel van 3 mei 2007 viel te lezen. Hoezo een dergelijke waarschuwing op de gemeentepagina? De CDA-fractie heeft hierover tijdens het vragenkwartier van de commissie Samenleving van 7 mei 2007 vragen gesteld aan het college. De laatste weken was ons uit de media bekend dat ook in Barendrecht meisjes slachtoffer geworden waren van de praktijken van de loverboys. Loverboys zijn jongens die ervoor zorgen dat jonge meisjes afhankelijk van ze worden. Deze boys zien er leuk uit, zijn charmeurs en maken indruk met hun rijkdom. Welke meisje valt niet voor zo'n jongen?  Loverboys verwennen "hun geliefden" met aandacht en veel cadeaus, die later "in natura" terugbetaald moeten worden. De aardige charmante jongen is dan niet meer zo vriendelijk en het meisje is op dat moment heel afhankelijk van hem. De "verkering" uitmaken is een groot probleem voor het afhankelijke meisje met alle gevolgen van dien. De contacten worden vaak gelegd op schoolpleinen of uitgaansgelegenheden.

lover

Bron afbeelding: www.lover-boys.nl

De CDA-fractie vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de veiligheid van onze Barendrechtse meisjes op dit punt te garanderen. De pubermeisjes, maar ook hun ouders en docenten moeten weten van het bestaan van deze praktijken en hoe te handelen als een meisje slachtoffer blijkt te zijn. Dat betekent dit onderwerp bespreekbaar maken. Alle meisjes kunnen in principe in praktijk slachtoffer worden.  Uit het oogpunt van veiligheid vindt de CDA-fractie dat ook de gemeente er alles aan moet doen om te voorkomen dat nog meer meisjes slachtoffer worden van deze praktijken.

Uit onze vragen werd duidelijk dat dit punt de aandacht heeft van  ons college. In het kader van de veiligheid brengt burgemeester van Belzen dit onderwerp in bij de overleggen die hij in de regio heeft op het gebied van veiligheid. Wethouder van Deursen, portefeuillehouder jeugdzorg, is in overleg met de GGD hoe op scholen voorlichting gegeven kan worden. Ook vanuit de regioraad heeft dit punt aandacht. Een gewaarschuwd mens telt in dit geval immers ook voor twee hopen we dan.

Wilt u nu al meer weten over dit onderwerp  surf dan naar het meldpunt loverboys Rotterdam, http://www.lover-boys.nl/