Lagewei/Vrouwenpolder.

Voordat het college van B&W de echte plannen gaat maken voor het nog resterende deel van Lagewei en van de wijk Vrouwenpolder, die ten westen daarvan komt te liggen, werd de raadscommissie Ruimte geconsulteerd. Wellicht ten overvloede: het gaat dus om het gebied tussen de 2e Barendrechtseweg, de Kilweg, de Middeldijk en de Middelweg. In het collegeprogramma is afgesproken dat van alle huizen die nu nog moeten worden gebouwd in Barendrecht-Centrum (alle wijken ten Oosten van de A29) er 30 tot 32,5% sociale woningbouw moet zijn.

In totaal gaat het om nog zo'n 1000 (tot 2015) te bouwen huizen op allerlei verschillende plekken. Daarvan dus 300 of 325 goedkopere woningen. Omdat in verschillende wijken, zoals in de afbouw van de wijk Ter Leede en in het Centrum van Barendrecht, dat percentage niet kan worden gehaald, wordt het percentage sociale woningbouw in Lagewei en vooral Vrouwenpolder veel hoger. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de wijk: minder ruimte per woning, meer hoogbouw, een andere samenstelling van de bevolking. Sommige partijen hebben hun twijfels over deze invulling, en ook de wethouder Nootenboom gaf aan zich wel wat zorgen te maken over de sociale structuur van de wijk. Het CDA vindt dat er in de laatste wijken ruim plaats moet zijn voor goedkopere huur- en koopwoningen, maar vindt ook wel dat er geen "on-Barendrechtse" wijk moet komen. Daarom sloot de fractie zich met enige aarzeling aan bij D'66, VVD en SGP/Christenunie, die de wethouder verzochten om nog nader onderzoek te doen nader de gevolgen van een hoog percentage sociale woningbouw voor de inrichting van de wijk. Voor de zomer zal het onderwerp nog een keer terugkomen op de agenda van de raadscommissie Ruimte.