Horeca en veiligheid besproken in gemeenteraad

In de laatste vergadering voor de zomervakantie (29 juni 2010)  is het Barendrechtse horecabeleid aan de orde geweest.  

Dit beleid is begonnen als een integraal beleid op het gebied van horeca. Vragen die daarbij spelen zijn onder andere waar willen we horeca, hoe moeten vergunningen geregeld worden, hoe zorgen we voor preventie op het gebied van gokken en alcohol en hoe gaan we om met de veiligheid.

In de commissievergadering was onze fractie niet blij met de integrale nota. Er was teveel onduidelijk. Er werd niet ingegaan op gezondheid in combinatie met horeca, er was onduidelijkheid over terrassen (vergunningskosten, grootte en wanneer toegestaan) en er was geen beleid ontwikkeld op zogenaamde paracommercie.  Paracommercie is het fenomeen dat niet commerciële instellingen zoals bijvoorbeeld sportkantines onder andere voorwaarden hetzelfde bieden als cafés en andere horecagelegenheden. Een hapje of drankje in een kantine moet natuurlijk kunnen, maar er moet zo min mogelijk sprake zijn van oneigenlijke concurrentie.

De burgemeester heeft aan de gemeenteraad, na kritische vragen en opmerkingen, uitgelegd dat hij juist de nieuwe regels die gaan over de openbare orde en veiligheid nodig heeft om in Barendrecht goed horecabeleid te kunnen voeren. Omdat het CDA veiligheid zeer hoog in het vaandel heeft staan hebben wij ingestemd met dit gedeelte van het horecabeleid.

Horecagelegenheden moeten voortaan een exploitatievergunning aanvragen en aan meerdere voorwaarden voldoen die de burgemeester stelt. Zo kan de burgemeester de veiligheid en orde in Barendrecht beter bewaken, vanzelfsprekend met behulp van en in overleg met de horeca zelf, de politie en andere samenwerkingspartners.

Daarnaast heeft de burgemeester de toezegging gedaan aan de gemeenteraad om op de andere onderwerpen terug te komen met goed en duidelijk beleid over gezondheid, paracommercie, terrassen en de ruimtelijke visie in Barendrecht. Het CDA volgt het op de voet, voor een veilige, gezonde en gezellige Barendrechtse horeca!