Raad brainstormt over jongerencentrum

Het nieuwe college heeft natuurlijk een aantal lopende zaken van het vorige college overgenomen. Het jongerencentrum is daar één van.  

Al veel over te doen geweest en nu met de volgende planning op de agenda gezet:

  • juni 2010           werkbezoek jongerencentra en brainstormsessie Programma van Eisen (PvE)
  • september 2010  collegebesluit PvE
  • oktober 2010      behandeling PvE in Commissie Samenleving
  • oktober 2010      besluit PvE raad

Belangrijk is dus dat we éérst goed met elkaar kijken naar wat we nu precies willen, alvorens we ons gaan bezig houden met de vervolgstap, de loctatie van het centrum. Dat komt daarna dan weer aan de orde.
 
Het werkbezoek
Maandag 21 juni 2010 vertrokken we met een bijna volle bus naar een tweetal jongerencentra, in Gilze-Rijen en Leerdam. Dit ter voorbereiding op het opstellen van het Programma van Eisen. Wat hebben we nodig, waar moet een jongerencentrum aan voldoen, wat zijn ervaringen elders waar wij wat mee kunnen waren zo een aantal vragen waar we mee op pad gingen. Beleidsmedewerkers van de gemeente, jongerenwerkers van Aller-hande en afvaardigingen van de diverse fracties vulden de bus. Namens CDA ging Martin van Hengel die woordvoerder is op dit onderwerp, en ondergetekende.
Twee heel diverse locaties en mogelijkheden gaven een duidelijk beeld; in Gilze-Rijen een kleiner,’knusser’ centrum waar al een aantal jaren veel diverse activiteiten voor maar vooral ook dóór de jongeren plaatsvinden. Betrek de jongeren bij hun plek en laat ze er verantwoording voor dragen, en ook; laat het hún centrum zijn, dus niet ‘s ochtends de peuterspeelzaal in hun ruimte, waren zo wat ideeën die naar voren kwamen. Opvallend was de positieve verhouding met de omwonenden, dit centrum staat midden in een woonwijk en dit gaf geen problemen!!
Leerdam was nog maar net geopend, groot, een prachtige ruimte voor optredens van regionale bands en ook weer met het idee ze dit allemaal zelf te gaan laten organiseren, zodat niet alleen de activiteit van de avond gewoon leuk is, maar vooral ook het hele traject eromheen door hen gedragen wordt. Dit uiteraard onder goede begeleiding.
Net als in Gilze ook hier een alcohol-ontmoedigings-beleid door de (beperkte, alleen lichte) alcohol duur te maken en de frisdrank goedkoop. 
 
Brainstormen over Programma van Eisen in de Commissie Samenleving
Aan de hand van een vijftal stellingen konden we woensdag 23 juni 2010  met de verschillende fracties van gedachten wisselen over de verschillende ideeën en wat onze, vrijblijvende, reactie daarop was. Opvallend was dat de meningen over de bezochtte centra zeer uiteenliepen. De één vond het ene geweldig en het andere niks, de ander vond dat weer precies tegenovergesteld. Des te belangrijker dus om te horen wat de jeugd zélf wil. (en natuurlijk straks eerst de centen te tellen, maar daar lieten we ons nu even niet door beperken….)
Punten die aan de orde kwamen: wel of geen buitenruimte, openingstijden, multifunctioneel gebruik van het gebouw; wel of niet doen, het wel of niet slagen zal ook veel afhangen van de deskundigheid van de jongerenwerkers….
Persoonlijk vond ik het idee van de relatie met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) ook bijzonder interessant. Als jongeren met vragen/problemen zitten zullen ze niet zo gauw naar de plek gaan waar ook de ouders naar toe komen met hún vragen. Hun eigen centrum is hier een veel laagdrempeliger voorziening voor. Zo zou dus voor dit onderdeel van het CJG het jongerencentrum heel goed gebruikt kunnen worden.  
 
De wethouder en beleidsmedewerkers kregen voldoende input om met het PvE aan de slag te gaan.
We kijken uit naar het vervolg in september.