Huisartsentekort in Barendrecht

Huisartsenvestiging is (helaas) geen gemeentelijke taak, dat is ook de reden waarom er geen oplossing voor dit probleem in ons verkiezingsprogramma is opgenomen. Dit neemt niet weg dat ook het CDA met u zich ernstige zorgen maakt over het huisartsentekort in Barendrecht. Barendrecht heeft wel mogelijkheden om de randvoorwaarden (vestigingsvoorwaarden) zo gunstig mogelijk te laten zijn. Dit wordt ook voortvarend door het huidige college van B&W ter hand genomen.

Zeer recent heeft de gemeente onderstaand bericht gepubliceerd: (bron website gemeente Barendrecht, http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=14582)

"Door het sluiten van deze NONI-praktijk dreigt een grote groep mensen in Barendrecht-Centrum zonder huisartsgeneeskundige hulp te komen zitten. In overleg hebben de gemeente en de zittende huisartsen naar een oplossing gezocht. Een definitieve oplossing in de vorm van een nieuwe vestiging van een huisarts is helaas voor 1 maart nog niet gerealiseerd. Wel is de verwachting dat in de loop van dit jaar een oplossing gevonden wordt.

Tot die tijd wordt binnen de praktijk van de heer A.S. Vijlbrief de (tijdelijke) opvang voor de huisartszoekenden in Barendrecht-Centrum georganiseerd. Omdat het om een relatief grote groep gaat is het niet mogelijk deze groep in één keer in te schrijven en zal dit gefaseerd moeten gebeuren. Apotheek De Lindehoeve heeft inmiddels ca. 650 mensen als huisartszoekende ingeschreven. ….. Als u zich nog niet als huisartszoekende ingeschreven heeft, wordt u verzocht dat alsnog bij één van de apotheken in Barendrecht-Centrum te doen. Totdat u zich bij de praktijk van de heer Vijlbrief door middel van de aanmeldingsbrief heeft ingeschreven, kunt u vanaf 1 maart a.s. voor dringende huisartsgeneeskundige zorg bij één van de andere huisartsen terecht. … "

U ziet dat daar waar mogelijk door de gemeente partijen bijeen worden gebracht om tot een oplossing te komen. U kunt er van op aan dat wij, daar waar mogelijk, het probleem van het huisartsentekort aan blijven kaarten bij de verantwoordelijken.

Met vriendelijke groet,

lijsttrekker CDA Barendrecht,