ijsselmondse_knoop

IJsselmondse Knoop doorgehakt

Het grote verkeersaanbod op de IJsselmondse Knoop, kruising  tussen Verenambachtseweg en Dierensteinweg, leidt regelmatig tot forse verkeersproblemenAls gevolg van toenemende bedrijvigheid in de regio Rotterdam en de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen neemt de druk alleen maar toe.  

Binnen een jaar zal in ieder geval het nieuwe Waterschapshuis van Hollandse Delta worden geopend wat een nieuwe toestroom van ongeveer 400 à 500 werknemers zal opleveren die zeker niet allemaal met de fiets of het openbaar zullen komen.

Ook the Greenery en de andere Freshworld bedrijven hebben de nodige plannen tot uitbreiding. Zoals is gebleken tijdens het werkbezoek van de CDA-fractie samen met de gedeputeerde Asje van Dijk en een delegatie van de CDA-statenfractie.

Om aan deze problemen het hoofd te bieden is door Rijkswaterstaat een aantal maatregelen verkeerskundige oplossingen aangedragen. Deze maatregelen staan in het rapport `De IJsselmondse knoop ontrafelt` dat is opgesteld op initiatief van oud minister Karla Peijs. Aan het rapport hebben meegewerkt de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk, de deelgemeente IJsselmonde, Het waterschap Hollandse Delta, the Greenery en de Stadsregio Rotterdam.

Ook de CDA fractie kan zich vinden in de aangedragen oplossingen aangezien de ontsluiting van Barendrecht gelegen tussen de diverse knooppunten en Rijkswegen regelmatig problemen oplevert.

Doordat de oplossing in termijnen wordt uitgevoerd is er ruimte voor financiering. Tevens zullen de kosten voor 50% door de beheerder van de desbetreffende weg en voor 50% door de Stadsregio Rotterdam worden gedragen.

ijsselmondse_knoop

Op korte termijn zal de Dierensteinweg tussen de aansluiting met de IJsselmondse randweg en de aansluiting met de Donk worden voorzien van een extra rijstrook. Daarnaast wordt een extra rechtsafstrook gerealiseerd.

Op middellange termijn zal het project 3,6 miljoen euro gaan kosten. Uiteindelijke kosten zijn pas na 2008 bekend als de het onderzoek naar de aansluiting op de A15 bekend is. Dit lange termijn proces zal worden getrokken door de Stadsregio Rotterdam.