In Memoriam heer P.M. van der Graaf

Op 10 april 2007 is de heer P.M. van der Graaf oud CDA-raadslid van ons heengegaan  De heer P.M. (Piet) van der Graaf was van 1960 tot 1970 raadslid voor de Christelijke Historisch Unie (CHU) en van 1970 tot 1974 van de Christelijke Combinatie (CC), de directe voorloper van het huidige CDA. Hij is vele jaren actief geweest in de Christelijke politiek in Barendrecht. Niet alleen als raadslid, maar ook als actieve bestuurder.

De heer van der Graaf bekleedde over een periode van meer dan 40 jaar  binnen de Barendrechtse gemeenschap vele bestuursfuncties. In zijn dagelijks leven was hij directeur van het Aannemingsbedrijf van der Graaf.  In 1984 werd de heer van der Graaf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Met het heengaan van de heer van der Graaf verliest Barendrecht iemand, die veel voor Barendrecht gedaan heeft.  Op zijn vriendelijke wijze kon hij zaken voor elkaar krijgen.  Ook nadat hij zich uit zijn vele bestuursfuncties had teruggetrokken bleef hij al wat in Barendrecht gebeurde met belangstelling volgen. De heer van der Graaf heeft Barendrecht zien groeien van een dorp tot een kleine stad die we nu zijn. Letterlijk zag hij Carnisselande in zijn achtertuin gebouwd worden. 

Wij bidden de heer van der Graaf zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie alle kracht toe voor de toekomst.

Namens de CDA-fractie Barendrecht,

Corrie Righolt-Dam

fractievoorzitter