site 060

Verzelfstandiging Theater Het Kruispunt.

Onze fractie heeft ingestemd met het besluit om theater het Kruispunt te verzelfstandigen per 1 januari 2008 Wij hebben het belang van de aanwezigheid van het theater aangegeven maar ook dat het exploiteren van een theater niet tot de kerntaken van de gemeente behoort.

De verzelfstandiging zien wij dan ook als een logische stap.
site 060

Theater "het Kruispunt"

Als voorwaarde voor het op afstand zetten hebben wij aangegeven dat de huidige functie en kwaliteit gewaarborgd dienen te blijven en het beheersen van de gemeentelijke subsidie.

Het Kruispunt zal zich na de verzelfstandiging blijven profileren als laagdrempelig en als ontmoetingsplek voor alle burgers van Barendrecht.