WMO-antwoord Tweede Kamerfractie

Op maandag 9 april 2007 ontving de CDA-fractie al een antwoord op haar vragen over de WMO van het CDA-Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch. 

Het volledige antwoord zoals we dat per mail ontvingen van Antoinette Vietsch is onderstaand cursief opgenomen.

vietsch

 

CDA-Tweede Kamerlid Vietsch

Geachte mevrouw Righolt-Dam, beste Corrie,

Op de site van CDA Barendrecht stel je 2 vragen waarop ik de volgende reactie wil geven.

Er is wel degelijk onderscheid tussen de zorg van zorghulpen die in dienst van een instelling zijn en alfahulpen. Alfahulpen zijn zelfstandigen die door de cliënt aangestuurd moeten worden. De zorginstelling bemiddelt slechts. Dit is dus de lichtste indicatie. Indien de indicatie zwaarder wordt – het gaat om veel meer dan "poetsen" en de cliënten kunnen zelf niet goed iemand aansturen –  dan is er de indicatie voor zorghulp van een instelling.  De gemeenteraad heeft de vrijheid de indicatiecriteria te bepalen. Wanneer iemand een alfahulp heeft en wanneer iemand een zorghulp heeft, hangt dus af van de criteria die de gemeenteraad moet bepalen. Als een gemeenteraad de criteria ophoogt, dan hangt daar natuurlijk wel een prijskaartje aan.

Tot voor kort werd een instelling in de AWBZ betaald naar wie er kwam en niet naar wie/wat er geïndiceerd was. Daardoor hadden thuiszorginstellingen vaak te veel te duur personeel. Door de overheveling van de huishoudelijke zorg van de thuiszorg komt dit nu naar voren. Dit betekent vaak ontslag voor de zorghulpen. Om toch de zorghulpen voor de zorg te behouden, heeft de Tweede Kamer E 20 mln. vrijgemaakt  waarvoor de ontslagen thuishulpen opgeleid kunnen worden in de zorg voor bijvoorbeeld een functie in een verpleeghuis.

Bij een PGB is er een contract tussen een zorgaanbieder en een cliënt. Ik vind het vreemd als een zorgaanbieder het contract eenzijdig wijzigt. Maar wellicht staat in het contract niet zo duidelijk genoemd de naam van de hulp. Indien een zorgaanbieder/instelling overgenomen wordt en de voorwaarden veranderen, dan kan de cliënt onder het contract uit en of een andere zorgaanbieder in de arm nemen of zelf hun hulp in dienst nemen. Ik vind het overigens schandalig als een zorginstelling nu andere eisen gaat stellen na overname indien ze actie gevoerd hebben, kom bij ons dan kunt u uw hulp behouden.

Mocht de zorgaanbieder moeilijk doen,  dan stel ik voor Kassa op hem af te sturen: ze verdienen het dan om hun reputatie voor altijd te verliezen.

In antwoord op je brief wil ik het volgende zeggen.

Aan de getekende contracten valt natuurlijk niets te doen zolang de zorgaanbieder zich aan de voorwaarden houdt. In de nieuwe contracten kan – geëist door de gemeenteraad – wel afspraken opgenomen worden over personeel. Bijvoorbeeld dat nieuwe aanbieder personeel moet overnemen of dat cliënt zijn medewerkster kan behouden als hij daar op staat, etc. Dat betekent natuurlijk iets voor het prijskaartje. En dus moet het in het contract. Ook kan iets opgenomen worden bijvoorbeeld over het aan het werk helpen van langdurig werklozen in de gemeente Barendrecht.

Dat mensen van verzorgenden alfahulp worden en te maken krijgen met ontslag wegens gebrek aan werk, klopt. Bij grootschalig ontslag moet een organisatie overleggen met de vakbond over de voorwaarden. Maar vaak biedt een organisatie aan een zorghulp de plaats als alfahulp aan waarbij wel vermeld wordt dat de alfahulp netto meer verdient, maar wordt niet duidelijk gemaakt dat er geen pensioen etc. is.

De Kamer heeft zoals ik reeds eerder aangaf E 20 mln afgedwongen voor deze situatie.

Dat een zorgorganisatie niet langer klanten via PGB wil hebben, is raar. Een cliënt heeft een PGB en koopt daarvoor zorg in bij de betreffende zorgleverancier. De vraag is of hij dat volgens het contract zo maar kan opzeggen. En dat geldt dan natuurlijk ook andersom.

Indien iemand zijn hulp wil houden dan kan hij het contract met de zorgorganisatie opzeggen en dan direct de hulp in dienst nemen. En als een organisatie standaard opzegt, dan kan ook eens gekeken worden of een andere zorgorganisatie de PGB-constructie wil overnemen.

Met vriendelijke groet,

Antoinette Vietsch

Lid Tweede Kamer,

contactpersoon Zuid-Holland Zuid

De CDA-fractie bespreekt binnenkort in haar vergadering welke stappen wij kunnen ondernemen met dit antwoord. We houden u via de site op de hoogte.

Wilt u reageren stuur dan een mail naar de CDA-fractie Barendrecht.