hoeksteen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs- en Welzijnsvoorzieningen 2008 – 2023.

Nog niet voor het totale onderwijs tot einde leerplicht van 18 jaar,  want dit eerste deel omvat basisonderwijs, speciaal onderwijs en welzijn.

Met dit zeer complete plan ligt er voor de komende jaren een totaal investeringsplaatje voor bovengenoemde typen onderwijs. We weten waar we aan toe zijn, naar toe moeten en willen werken.  Dit deel I is gemaakt onder aanvoering van de wethouder, met medewerking van ALLE schoolbesturen en geweldige inzet van de ambtenaren. Voor de leeftijd t/m 12 jaar zijn de voorzieningen en gebouwen voor de komende 15 jaar in Barendrecht goed geregeld.

Kan er nog wat veranderen??

Ja, alvorens we gaan bouwen en/of slopen zullen we met alle betrokkenen opnieuw de leerling prognoses goed tegen het licht houden.  Significante verschuivingen kunnen ons nopen om binnen het huidige financiële kader bijstellingen te realiseren.

Wat gebeurt er op korte termijn??

Voor "Het Kompas" komt er in september al een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid voor ruim voldoende nieuwbouw op de huidige lokatie. Hiermee zou het aantal vestigingen op 2 uit moeten komen.

hoeksteen

Eén van de huidige Barendrechtse basisscholen, de Hoeksteen

Voor de "Tweemaster" moet er snel in Vrouwenpolder/Lagewei een lokatie gevonden worden om daar dan te starten met de bouw van de multi functionele accommodatie. Bij niet veranderende prognoses zal dan de Tweemaster naar die wijk gaan verhuizen. Voor de leerlingen moet een ruime vervoersregeling komen en de over te steken wegen moeten veilig genomen kunnen worden.

Nu gaan we beginnen aan deel II. Ook voor de leeftijd tot einde leerplicht van 18 jaar en de gemeentelijke zorgplicht voor cursisten zonder startkwalificatie moet binnen onze Barendrechtse grenzen goede huisvesting en onderwijs voorzieningen zijn. Een geweldige uitdaging om ook hiervoor een alomvattend plan te presenteren. De CDA-fractie zal met positieve inzet en interesse deze ontwikkelingen ook weer volgen.

Het tijdens deze raadsvergadering aangenomen amendement op dit voorstel vindt u onder nieuws/moties.