Integriteitsdebat

Hebben de inwoners hier behoefte aan?

Dinsdag 13 oktober 2020. De gemeenteraad debatteert over een door de burgemeester ingebracht stuk over een integriteitsincident binnen de gemeenteraad van Barendrecht.

Het gebeurt niet vaak dat integriteitszaken in de openbaarheid besproken worden. Vanavond was dat wel het geval.

De aanleiding ligt alweer een paar maanden achter ons. Na een vergadering besluiten een aantal gemeenteraadsleden van de coalitie samen met wethouder Roopram nog even wat te drinken in een lokale horecagelegenheid. Op 1,5 meter afstand van elkaar zoals de horecaondernemer had aangegeven.
De volgende dag verschijnt er een artikel in de pers dat de “Coronawethouder” haar eigen regels zou hebben overtreden; inzender is de EVB fractie bij monde van de fractievoorzitter Lennart van der Linden.

De EVB stelt schriftelijke vragen die een sterk veroordelend karakter hebben op basis van “horen zeggen”.

De burgemeester heeft een onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat dit incident nooit heeft plaatsgevonden. Intussen is de wethouder publiekelijk aan de schandpaal genageld en ze heeft kosten moeten maken om zich te verweren.
Een tweede onderzoek concludeert dat dit een bewuste actie was om politiek voordeel te behalen uit een verzonnen situatie. Het CDA neemt ten sterkste afstand van deze wijze van handelen door de EVB fractie en haar fractievoorzitter.
Als je op een respectvolle manier met elkaar om wilt gaan, ook binnen de gemeenteraad van Barendrecht dan is er geen plaats voor deze wijze van onfatsoenlijk optreden.
Dit soort voorvallen leiden er alleen maar toe dat de inwoners van Barendrecht een slecht beeld krijgen van de gemeente en waardoor het vertrouwen in de gemeenteraad daalt.

Waar we als CDA wel behoefte aan hebben is een sfeer van samenwerking waar er respect voor elkaar is. Het zou getuigen van fatsoen als je eerst even de telefoon pakt en je collega belt; “Joh, ik hoorde iets over jou, maar wat is er nu gebeurd?”. Alleen op die manier kan een gemeenteraad goed functioneren en… kan dat respect afdwingen bij de inwoners van Barendrecht.

Lees hieronder de volledige bijdrage van de CDA fractie in dit debat

Bijdrage-raad-13-10-2

Tagged