Maatregelen voor gevaarlijke (fiets)tunnels beloofd.

In Barendrecht zijn een aantal tunnels aangelegd die op dit moment niet helemaal veilig zijn voor met name het zogenaamde langzame verkeer. Daarom heeft Leo van Gelder tijdens het vragenkwartier van de Commissie Ruimte op 4 december 2007 hiervoor aandacht en maatregelen gevraagd van wethouder Zuurbier

Hoewel het gaat om een integrale aanpak werd met name stil gestaan bij de volgende tunnels:
Tunnel onder de Gebroken Meeldijk is voor fietsers vooral vanaf de Stationsweg gevaarlijk. Het is er donker zodat andere verkeersdeelnemers moeilijk zijn waar te nemen. Verder is de hellingbaan vanaf de Stationsweg relatief stijl, dit veroorzaakt hoge snelheden en kunnen er, bij aanwezigheid van gladde bladeren, gevaarlijke situaties ontstaan. Tevens bestaat er nog het gevaar voor botsingen tussen (brom)fietsers die vanuit de tunnel en vanaf de Stationsweg komen.
Tunnel onder het spoor bij de Noldijk waar veel jeugd, van de diverse watersportverenigingen aldaar, gebruik van maakt is ook slecht verlicht. Ook daar ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van overzicht omdat het in de tunnel te donker is.

De wethouder beloofde maatregelen te nemen voor de desbetreffende tunnels en doet ook een onderzoek naar de veiligheid bij de andere tunnels in Barendrecht.