Inzet CDA Barendrecht beloond

Gisteravond, 12 november, heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld naar volle tevredenheid van het CDA Barendrecht.

Fractie CDA Barendrecht

Eerder deelden we al onze inzet voor de behandeling daarvan, nu blijkt dat dit mooie resultaten heeft opgeleverd;

  • Geen belastingverhoging voor de burgers (behoudens eventuele inflatiecorrectie)
  • Het gratis OV voor ouderen blijft bestaan. Wel is er een motie aangenomen (mede door het CDA ingediend) om te onderzoeken hoe de regeling nu in de praktijk werkt en hoe het initiatief automaatje (ook een motie voor aangenomen die we mede hebben ingediend) hier een aanvulling op kan zijn.
    Belangrijk voor het CDA is ook dat deze faciliteiten verbonden zijn met het onderwerp Bestrijding van eenzaamheid!
  • De subsidies voor maatschappelijke organisaties blijven bestaan. Hiermee wordt recht gedaan aan de inzet van de vele vrijwilligers die zich in Barendrecht inzetten voor een scala aan mooie taken
  • De zorgtaken die de gemeente uitvoert worden opnieuw bezien maar wel op een manier dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving daar niet de dupe van worden (zie ook het bericht over Welzijnskader en Preventief jeugdbeleid).
  • Het pad naar een duurzaam Barendrecht vinden wij als CDA belangrijk om Barendrecht op een goede manier door te kunnen geven aan de toekomstige generaties. Ook dat pad blijft bestaan, de lopende initiatieven zijn in de vergadering niet aangepast.
  • Het CDA heeft het amendement Vier onze vrijheid mede ingediend (net als alle andere gemeenteraadsfracties) om geld te reserveren voor de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

De vergadering verliep deze keer in een constructieve sfeer waarbij oppositie en coalitiepartijen elkaar opzochten en steun boden voor de verschillende amendementen en moties

Tagged