Sluitende begroting!

TEKORTEN WORDEN NIET OP BURGERS AFGEWENTELD! Het college heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd die komende maand besproken gaat worden. Lange tijd leek het erop dat er fors bezuinigd moest gaan worden en dat er gesneden moest worden in allerlei voorzieningen voor de inwoners. Ook werd er al veelvuldig gesproken over belastingverhogingen.Maar de werkelijkheid blijkt […]

Lees verder....