CDA Begroting 2021

Trendbreuk! Het CDA Barendrecht is altijd zeer betrokken en kritisch op begrotingscijfers, dekkingsvoorstellen, meerjarenramingen etc.In de afgelopen jaren hebben we dan ook vaak stevig ingezet op het debat. Op dinsdag 10 november bespreken we de begroting voor 2021. Opmerkelijk is deze keer dat het een geheel andere begroting betreft dan voorgaande jaren. De begroting is […]

Lees verder....

Sluitende begroting!

TEKORTEN WORDEN NIET OP BURGERS AFGEWENTELD! Het college heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd die komende maand besproken gaat worden. Lange tijd leek het erop dat er fors bezuinigd moest gaan worden en dat er gesneden moest worden in allerlei voorzieningen voor de inwoners. Ook werd er al veelvuldig gesproken over belastingverhogingen.Maar de werkelijkheid blijkt […]

Lees verder....