Inzet vrijwilligers: niet leiden tot bezuinigingen op politie.

Bij de vergadering op 4 december 2012 van de Commissie Samenleving  van de gemeenteraad heeft  de CDA-fractie ingestemd met het Integraal Veiligheidsbeleid  (IVB) 2013 -2016.  

Waar het op neerkomt is het volgende; het IVB geeft het kader aan van de aanpak  van veiligheid binnen Barendrecht.  Het gaat hier om en belangrijk onderwerp want veiligheid

Het IVB is tot stand gekomen na overleg met politie, maatschappelijke organisaties en uiteraard ook raadsleden.

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen in het IVB.  Een belangrijke ontwikkeling  die we terugzien in het beleidplan is de zelfredzaamheid van de burger die gepaard gaat met een terugtrekkende overheid.  De inwoners van Barendrecht moeten dus zelf een actieve bijdrage gaan leveren aan de veiligheid in hun wijk.  De gemeente zal zich steeds meer gaan opstellen als regisseur. Een voorbeeld is de zogenaamde buurtpreventie waarbij een team van vrijwilligers, woonachtig in de wijk,  zich gezamenlijk gaat inzetten voor het verhogen van de veiligheid.

De CDA fractie steunt deze ontwikkelingen maar is van mening dat er uitermate voorzichtig moet worden omgegaan met het verminderen van inzet van de politie omdat er buurtpreventie komt.

Inzet van vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel verhogen en mag geen argument zijn om te bezuinigen op de politie of de BOA’s ( buitengewoon opsporingsambtenaar).