Is Lagewei een geschikte plek voor een Jongerencentrum???

Dinsdagavond 6 december 2011 tijdens de commissievergadering spraken we in een afgeladen gemeentehuis met elkaar over de locatie van het toekomstige Jongerencentrum  

Een recordaantal insprekers van 26 personen; het onderwerp bracht veel bewoners op de been.

Hier volgt de bijdrage namens de CDA- fractie van Rolinka van der Graaff. De antwoorden van de wethouder zijn cursief opgenomen.

Voorzitter,

We zijn hier vanavond om met elkaar te praten over de locatie voor het Jongerencentrum. De vele insprekers schetsen een problematiek dat we niet kunnen laten liggen, maar waar de gemeente ook niet alleén wat mee kan….het is een maatschappelijk dieper liggend probleem waarbij ik de bewoners wil oproepen om hier over mee te blijven denken. Niet alleen als er iets in hun eigen buurt gebeurd, maar meer constructief, los van de emoties die nu hoog spelen….
 
Het is ook begrijpelijk dat velen zich pas echt gaan interesseren voor dit onderwerp als het in hun directe woonomgeving gaat spelen.
Er is en wordt deze dagen veel van gedachten gewisseld met verontruste wijkbewoners, jongeren en het jongerenwerk.
De CDA fractie heeft intensief inhoudelijk gediscussieerd over dit onderwerp, zoekend naar wijsheid. Iets van de worsteling, ook met de vraag of dat nu wel zo nodig is, een jongerencentrum, hoop ik u hierbij te kunnen laten zien.

Ik wil u hier een aantal voorbeelden geven van jongeren. Ideale jongeren, ik ken ze, vallen niemand lastig en slopen niets. Het zijn er zomaar twee maar ik zou er nog een aantal kunnen noemen.

Die jongen die weinig vrienden heeft en waarvan één van de ouders overleden. Nu heeft hij een plek gevonden waar hij aandacht krijgt en maakt afspraken binnen een circuit waar een jongen van zijn leeftijd nog niet zou moeten zijn. Hij heeft de leeftijd van 16 nog niet bereikt. 
Dat meisje waarvan de moeder verslaafd is en vader niet meer in beeld. Zij slaat thuis soms dingen kapot uit boosheid, maar niet op straat. 

Zomaar twee voorbeelden van jongeren die niemand lastig lijken te vallen met hun gedrag. Hun roep is te zacht om gehoord te worden in het tumult van woorden en het kapot slaan van bierflesjes. 

Naar deze jongeren wil het CDA ook luisteren. Juist voor dit soort jongeren kan het JC (Jongerencentrum) een plek zijn. Schoolmaatschappelijk werk geeft aan dat jongeren de CJG’s  (Centrum Jeugd en Gezin) als minder laagdrempelig ervaren en een JC voor hen een hele goede aanvulling lijkt juist ook vanuit het oogpunt van de preventie.   

Een JC niet is een plek om alleen maar wat lol te trappen en uit te gaan, maar ook een plek om jongeren te bereiken en hen onder de vlag van gezelligheid kunnen helpen met zaken waar zij mee worstelen.

Als fractie ben je er voor de bewoners. Alle bewoners. Dus ook voor de jeugd. Sommige jeugdigen laten flink van zich horen, maar dat zijn zeker niet alle jeugdigen. Degene die geen overlast veroorzaken, de grootste groep, zijn niet van minder belang.

Zelf ben ik vorig jaar mee geweest op werkbezoek naar een JC in Gilze Rijen. Een positieve plek, midden in de wijk. Daar werd duidelijk dat het wel kan, dat het werkt, die positieve insteek. Wel een veel kleinere gemeente dan Barendrecht, en andere keuzes rond de sluitingstijd. Jongerenwerk daar geeft aan dat het gaat om een proces waarbij bewoners een heel belangrijke rol hebben en ook naar elkaar moeten willen luisteren. De komende transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes, ook daarin kan het JC een rol spelen. Dit vraagt wel wat van het jongerwerk. Jongerenwerk Nieuwe Stijl.

Voor het CDA valt de Beheerderswoning op het punt van veiligheid af. Te afgelegen, ook al lijkt dit voor sommigen juist een voordeel.

Het is voor ons nog niet duidelijk dat de locatie van het LOC minder geschikt zou zijn. Integendeel, wij zien hier ook een aantal voordelen.

De afstand tot Rotterdam is volgens ons ook naar Lagewei gemakkelijk te overbruggen met een scooter of fiets. Als je dat plan had kom je er toch wel. De druk op Lagewei is al groot door de enorme toestroom van scholieren 5 dagen per week.

Vragen gesteld aan de wethouder: 

  • LOC scoort volgens de stukken lager op het gebied van veiligheid. Maar dat is toch niet aan de orde als je als aanrijroute de B-weg gebruikt? Kunt u dat nog eens toelichten?

Wethouder geeft aan dat vooral de jongeren zélf aangeven de omgeving als minder veilig te ervaren, en dat het ook gaat om een minder goed beheersbare situatie aldaar vanwege het sportpark erachter. Jongeren kiezen dan vaak toch de routes die niet altijd het meest veilig of verlicht zijn.

  • Stel dat wij met elkaar als Raad komen tot een andere locaties dan Lagewei, hebben de omwonenden van de andere locaties dan voldoende ruimte gehad om te reageren? Dit gezien de spotlichten dietot nu toe op Lagewei als voorkeurslocatie van het college gericht waren.

Wethouder: er zijn 1400 brieven verstuurd naar alle omwonenden van alle drie de locaties. Daarin de uitnodiging voor de inloopavond op het gemeentehuis. Dus iedereen heeft zeker die mogelijkheid gehad.

  • Het genoemde voordeel sociale controle, is dat nu fair om omwonenden op te zadelen met de rol van controleur? Meerdere bewoners hebben aangegeven die rol helemaal niet op zich te willen of zelfs te dúrven nemen.

Wethouder: sociale veiligheid omvat meer dan alleen sociale controle. Het gaat ook om de veiligheid van de omgevingsinrchting en de beheersbaarheid.

  • Een van de scholen op Lagewei geeft aan dat het mogelijk de MFA nodig zal hebben voor de grotere toestroom van leerlingen. Lijkt het niet verstandig om die ruimte daar dan ook voor te behouden?

Wethouder: er zijn in de MFA o.a. een sportvoorziening gepland en een aantal wissellokalen voor de scholen. Dus daarmee is al rekening gehouden.

Deze vragen gesteld aan de wethouder maar ook aan de overige fracties:

  • Hoe denkt men erover om straks, wanneer de locatie gekozen is, met de toekomstige bewoners om de tafel te gaan om het PvE (Program van Eisen) op een aantal punten te herzien. Om a.h.w. een compromis te vinden, zoals de mogelijkheid de sluitingstijd te bespreken; wel of niet alcoholgebruik, wel of niet op zondag dicht. Zo voelt men zich meer betrokken en heeft ook nog een werkelijke invloed. Dit kan het draagvlak van omwonenden vergroten en daarmee de kans van een goede start voor het Jongerencentrum vergroten.

Wethouder: staat hier positief tegenover en wil graag met alle groepen hierover in gesprek. Dus ook met de jongeren, politie, jongeren werk en omwonenden.
CU/SGP en D66 reageerden hier ook positief op, evenals de PvdA.,

  • Het lijkt ons als CDA fractie dat juist vanuit het oogpunt van preventie voor jongere kinderen er voordelen zijn om hen eerder te bereiken;Hoe denkt men over het verlagen van de doelgroep van het JC?(Juist de 13- en 14jarigen verblijven nog veelal in Barendrecht zelf en beginnen zich wel meer los te maken van thuis.)

Wethouder: ook dit valt in het bovengenoemde Programma van Eisen en is bespreekbaar.
De VVD reageerde als enige fractie op beide punten zeer terughoudend. Na de reactie van de wethouder draaide dit bij.

De besluitvorming over een definitieve locatie van het jongerencentrum vindt plaats in de raadsvergadering van 20 december 2011.