Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nooit van gehoord is misschien de eerste gedachte!  Klopt nog heel nieuwe manier van een mogelijke samenwerking tussen de regio’s Rotterdam en Den Haag.  

De gemeenteraad van Barendrecht sprak op 29 november 2011 voor het eerst over de mogelijke vorming van  Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Aanleiding was een brief van de burgemeester van Rotterdam om de mening van de gemeenteraad van Barendrecht te horen over een samenwerking tussen de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden. Dit gebied omvat 24 gemeenten.

Het kabinet is voornemens de stadsregio Rotterdam per 1 januari 2013 op te heffen.   Om dit ook daadwerkelijk te laten gebeuren heeft minister Donner aan de Tweede Kamer de visie "Nota bestuur en Bestuurlijke Inrichting" uitgebracht.  Doelstelling van het kabinet is de komende tijd de grondslagen te leggen voor een compacte overheid.  Een volgens de minister, krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die slagvaardig kan opereren.  In de visie van de minister past geen stadsregio, maar passen ook geen deelgemeenten.

Om het gat dat valt door het verdwijnen van de stadsregio is de gedachte van een Metropoolregio bedacht. Het initiatief van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag is opgepakt door de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest  Den Haag en Rotterdam. Men denkt aan samenwerking op het gebied van Bereikbaarheid, Economie, Greenport, Onderwijs, Innovatie, maar ook ruimte, wonen, groene ruimte en voorzieningen.

In mei  2011 zijn de gemeenteraden uitgenodigd in het ADO stadion van Den Haag om de plannen aan te horen. Daarna is het heel  stil geweest.  Nu lag er ter bespreking een zogenaamde rompbrief waarin werd gevraagd wat Barendrecht kan betekenen voor de metropoolregio en wat de verwachtingen zijn.  Met de mededeling dat het proces over 13 maanden op 1 januari 2013 moet worden afgerond.  En of de gemeenteraad hier maar even een uitspraak over wil doen.

De gemeenteraad van Barendrecht ziet zeker kansen. Zeker als het bijvoorbeeld om de Greenport gaat. Dan gaat het om de AGF sector (Aardappelen, groente en fruit), die voor Barendrecht van groot economisch belang is. Maar ook als het gaat om groen.  We willen toch een mooie groene Zuidrand van onze gemeente.

Maar de gemeenteraad is vooral kritisch als het om het proces gaat.  Wij hebben nog niet scherp wat deze regio nu precies kan doen, welke taken de stadsregio straks achter laat. En is het dan nodig dat die taken naar een Metropoolregio gaan. Zijn er geen andere verbanden op een kleinere schaal mogelijk?

Ook hebben wij vragen over de democratische legitimiteit. Ten eerste worden de raden bijna niet geraadpleegd  in het traject tot de vorming van de Metropoolregio.  Ten tweede is volstrekt onduidelijk hoe als de Metropool er eenmaal is de controle van de raden zal zijn. 

In een brief naar de burgemeester van Rotterdam zijn  de zorgen van Barendrecht kenbaar gemaakt. De brief kunt u hier downloaden: brief_reactie_rompbrief_aan_burgemeester_rotterdam_gemeenteraad_barendrecht_29_november_2011

Uit contacten van de Barendrechtse CDA-fractie met CDA-fracties  in de regio is duidelijk dat wij niet alleen staan in onze zorgen. Dat werd ook duidelijk in de bijeenkomst, die voor de 24 gemeenteraden op 30 november 2011 in de haast werd georganiseerd  in het theater in Capelle. 

In persoonlijke wandelgangen gesprekken met zowel de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb als die van den Haag Aartsen  kon Corrie Righolt-Dam de zorgen van Barendrecht delen. Dat deed ze ook in de plenaire bijeenkomst.   De burgemeesters van beide grote steden hebben duidelijk aangegeven dat de raden meer worden gehoord in de stappen rondom het uiteindelijke besluit eind 2012.  De informatievoorziening wordt verbeterd.  Ook werd duidelijk dat de haast die gesuggereerd werd op alle samenwerkingsverbanden zeker ook in stappen kan. Dat geeft in ieder geval ruimte voor een goede afweging.

Zowel de Barendrechtse raad als het Barendrechtse college willen erbij zijn als de plannen worden gemaakt.  Burgemeester van Belzen en CDA-wethouder  Nootenboom zijn  direct betrokken bij de pijlers groen en greenport binnen het Metropoolregioproject.

De komende maanden gaan we zien welke kansen, en die zijn er zeker, er  liggen voor Barendrecht!