MFA Vrouwenpolder kan van start

De commissie Samenleving kan instemmen met het programma van de multifunctionele accommodatie (MFA) Vrouwenpolder. Het officiële besluit wordt tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2012 genomen.  

In de MFA Vrouwenpolder is ruimte voor de basisschool Groen van Prinsterer, een gymzaal en kinderopvang. Eiland Marlyne is na een selectieproces gekozen als partner worden voor de kinderopvang. De kinderopvangaccommodatie wordt gehuurd van de gemeente.  Naast buitenschoolse opvang zal er ook hele dagopvang en peuterspeelgroepen onderdak vinden.

De totale investering van deze accommodatie is ruim € 4 miljoen euro. Als alles volgens planning verloopt, is deze in de zomer van 2014 gerealiseerd.  Voor de Groen van Prinstererschool komt dan een einde aan een periode waar zij over vier tot vijf locaties verspreid zaten over Barendrecht.

Barendrecht investeert de komende jaren in onderwijs. Zowel primair als voortgezet onderwijs. Om maar een paar te noemen: De nieuwbouw voor het Dalton Lyceum is al gerealiseerd. Aan de locatie Groene Hart van CSG Calvijn wordt volop gebouwd. De voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw van het Lokaal Onderwijs Centrum (LOC) voor de Focus Beroepsacademie. Maar ook voor het primair onderwijs is de laatste jaren gebouwd en worden voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw, zoals de MFA Kruidentuin. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van ruim € 40 miljoen. Na jaren van woorden nu dus echt de daden, mooie schoolgebouwen voor onze jeugd!