Kabinet moet snel nee zeggen tegen CO2 opslag in Barendrecht

Die conclusie is actueel gezien de tekst in het concept-regeerakkoord. De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 5 oktober 2010 het nieuwe kabinet opgeroepen snel duidelijkheid te geven en de plannen van CO2 opslag direct stop te zetten.
CDA-Barendrecht is hoopvol gestemd dat de plannen voor CO2 opslag niet doorgaan. Maar wij houden zeker nog onze reserves of het een definitief nee wordt en wanneer dat nee dan wordt uitgesproken.

Leest u de tekst van het regeerakkoord maar eens door. 

Er staat letterlijk in het regeerakkoord: "Opslag van CO2 kan ondergronds plaatvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale "

Het klinkt voor Barendrecht heel hoopvol. Het gemeentebestuur is unaniem tegen en ook de bevolking is in grote meerderheid tegen opslag van CO2 onder Barendrechtse bodem. Dit laatste wordt door meerdere onderzoeken bevestigd.

Maar het akkoord laat in het midden wat dat lokale draagvlak is en hoe dat wordt bepaald. Als dat een unaniem nee is van een gemeenteraad dan lijkt dit heel gunstig voor Barendrecht. 

CDA-Barendrecht heeft ook contact gezocht met CDA-ers in de Noordelijke provincies waar plannen zijn voor de opslag van CO2. Corrie Righolt-Dam heeft de laatste maanden veelvuldig contact gehad met de fractievoorzitter van CDA-Grootegast Harry van der Tuin. De vragen over de opslag op het CDA-congres van 2 oktober 2010 door de fractievoorzitter van CDA-Grootegast kwamen voor de CDA-Barendrecht congresgangers dan ook niet onverwacht! Het duidelijke antwoord van CDA-Tweede Kamerlid Ank Bijleveld en de stelligheid waarmee ze het doorgaan verbond met lokaal draagvlak stemt ons zeker hoopvol.  We zijn tevreden dat na heel veel contacten met de CDA-Tweede Kamerfractie, die er de afgelopen 2,5 jaar zijn geweest deze stap ook door het CDA is gezet, dat niet alleen veiligheid maar ook lokaal draagvlak wordt van belang bij deze plannen.

CDA-Barendrecht zal ook heel goed het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing van maart 2011 op CO2 proof voor Barendrecht bekijken. Zo nodig zal onze afdeling een amendement indienen. De CDA-fractie in Barendrecht heeft de afgelopen jaren altijd de steun gehad van de CDA-Statenfractie in het nee tegen de CO2 opslag in Barendrecht. We zijn ook hoopvol dat hier een tekst komt, waar CDA-Barendrecht vol achter staat. Het definitieve verkiezingsprogramma voor de provinciale Statenverkiezingen worden half december 2010 vastgesteld.

Op dit moment gaan de vergunningsprocedures nog gewoon door en moet Barendrecht blijven reageren op vervolgstappen.

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 5 oktober 2010 in een motie het nieuwe kabinet gevraagd schriftelijke te bevestigen dat de opslag van CO2 onder Barendrecht niet doorgaat vanwege het ontbreken van draagvlak.  Ook zullen de fracties in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Zuid-Holland van deze motie op de hoogte worden gebracht.

Pas als een nieuwe regering voor eeuwig de stekker gehaald heeft uit de plannen in Barendrecht gaat bij CDA- Barendrecht de vlag uit. Pas dan trekken wij de conclusie: Er komt echt geen druppel CO2   onder Barendrecht. Pas dan gaan wij weer opgelucht ademhalen!

De tekst van de motie kunt u hier downloaden: motie_co2_-opslag_in_barendrecht_5_oktober2010