Raad roept minister op haast te maken met spoorveiligheid bij Barendrecht

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 5 oktober 2010 de motie "Verbeterd Beveiligingssysteem voor spoor bij Barendrecht" aangenomen.   Negen sporen van HSL, Betuweroute en reizigerssporen gaan gezamenlijk gedeeltelijk onder een kap langs de gemeente Barendrecht. Op 24 september 2009 vond er op het goederenspoor onder het viaduct met de A15 een ernstig treinongeluk plaats.   Het meest geavanceerde treinbeínvloedingssyteem ontbrak ten tijde van het ongeluk en ontbreekt nog steeds in Barendrecht.  Treinen,  ook die met soms gevaarlijke chemische stoffen,  kunnen net als vorig jaar gebeurde nog steeds met lage snelheid door een rood sein rijden.  

Met de burgemeester is de raad het eens dat er haast gezet moet worden om een systeem te installeren waarbij de treinen direct worden gestopt als ze door een rood sein rijden.

Corrie Righolt-Dam diende een door de raad unaniem gesteunde motie in, die de minister van Verkeer en Waterstaat tot spoed maant om een beslissing te nemen om het meest moderne treinbeínvloedingssyteem langs de sporen bij Barendrecht te installeren. Op dit moment moet Barendrecht het doen met een sterk verouderd systeem. 

Wij hopen op een snel antwoord van de huidige minister en als dat niet meer lukt in ieder geval van zijn opvolger.

De motie kunt u  hier dowloaden:  motie_verbeterd_beveiligingssysteem_voor_spoor_bij_gemeente_barendrecht_5_oktober_2010