Rolinka van der Graaff over heartbeat

In de column van Blik op Barendrecht van 30 september 2010 schrijft Rolinka van der Graaff waarom haar hart harder gaat kloppen van het jongerenproject Heartbeat, dat binnenkort in het oude postkantoor van start gaat.  

Als nieuwkomer in de gemeenteraad heb ik de afgelopen periode veel nieuwe ervaringen opgedaan. Interessante mensen, dossiers en zaken passeren de revue, vele zijn belangrijk en vragen aandacht. Voor je het weet kan je aandacht versnipperd raken dus moeten er keuzes worden gemaakt om hetgeen je doet ook goed te kunnen doen. Luisteren naar mijn hart helpt mij daar dan bij.
Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? (dan heb ik het niet over op hol slaan, voor die columns bestaan andere tijdschriften….)
De afgelopen week ging mijn hart sneller kloppen van een project dat wordt voorbereid voor onze jongeren. In het voormalig postkantoor in het Centrum wordt er een inloophuis voor jongeren georganiseerd. Een toepasselijke naam heeft dit initiatief gekregen: HEARTBEAT.
‘ Hart voor Barendrecht’  zet zich hiervoor in en ontvangt daarbij ondersteuning van jongerenwerkers van Youth For Christ (YFC). Mensen  die zich vrijwillig inzetten vanuit hun hart, die positief zijn ingesteld en werkelijk interesse in de jongeren hebben. Zij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie en richten zich op alle jongeren, ongeacht levensvisie, overtuiging of geaardheid.
We kunnen natuurlijk klagen over de jeugd maar daar schep je afstand  mee en vergroot je de kloof tussen de verschillende leefwerelden. Door dit project te ondersteunen wordt een positief initiatief genomen jongeren ruimte te geven.  Juist de verbinding zoeken en luisteren naar de ander, eerst een basis van vertrouwen leggen en vanuit die relatie verder gaan. Dit is de manier waarop de professionele jongerenwerkers van YFC  in verschillende plaatsen actief zijn. Jongeren helpen om hun talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor de samenleving is één van de onderdelen van de manier van werken.
Vervolgens is de wijze waarop alles in een stroomversnelling komt ook om enthousiast van te worden. Het voormalig postkantoor wordt beschikbaar gesteld door Patrimonium voor organisaties die met hun activiteiten de samenleving willen dienen; een prachtige kans! Zo biedt de bijstelling van een eerder ambitieus plan voor centrumontwikkeling weer nieuwe mogelijkheden.      
Geen maandenlang overleg, geen grote investeringen maar de kansen grijpen die er geboden worden en vandaar gaan starten. In een tijd van bezuinigen wordt  ook creatief denken belangrijk en kan er gelukkig altijd meer dan je zou denken.
 

HEARTBEAT, een project voor de Barendrechtse jongeren, daar gaat mijn hart sneller van kloppen.
Waar klopt úw hart sneller van?