Woonvisie en sociale woningbouw.

In de raad van 7 december 2010 is de aangepaste Woonvisie vastgesteld  

Aan zo’n woonvisie kan je het beleid wat de gemeente ontwikkelt ophangen. Het is ook het uitgangspunt in de discussie met de corporaties/woonverenigingen, zoals vooral Patrimonium. Het doel is dan om vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt in balans te krijgen.

Na 4 jaar werd het tijd om een en ander nog eens goed te bekijken. In formele stukken staat dan: "Herijken van de Woonvisie om een actueel kader te hebben voor het beleidsveld wonen".

Als het gaat om de sociale woningbouw, een belangrijk onderdeel van de discussie, dan maakt de CDA fractie zich zorgen. Voor jongeren lijkt er te weinig aanbod om in Barendrecht te kunnen blijven als men zelfstandig gaat wonen, en voor ouderen zijn er gewoon veel te weinig woningen in de buurt van zorgvoorzieningen.

De eerste reflex is dan: flink bijbouwen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, zowel qua ruimte als financieel. Daarom is doorstroming zo belangrijk. Huizen die worden achtergelaten als iemand naar een (bijv. levensloopbestendige) nieuwe woning gaat kunnen in gebruik genomen worden door starters. Met een nieuwe woningen, 2 problemen opgelost, simpel gezegd.

Die doorstroming bevorderen, dat was een belangrijke doelstelling van wethouder Stephanie ter Borg met haar aangepast woonvisie.

Nieuw is de EU maatregel die er voor zorgt dat er vanaf 1 januari geen (sociale) woningen meer mogen worden verhuurd door Patrimonium cs aan gezinnen met een inkomen boven de € 33.000. Uiteraard alleen voor toepassing bij nieuwe huurders. Wat je daar ook van vindt, dat is een gegeven en dat betekent dat er uiteindelijk wat minder vraag zal zijn en dat er een alternatief moet komen voor mensen met een inkomen boven deze inkomensgrens.

Het is een overigens wel complexe materie, die woningmarkt, en lastig te vatten in een stukje van beperkte omvang. Voor de liefhebbers geven we ook graag nog nadere uitleg.

Wat nu raadsbreed besloten is dat we de vorige grens van 32,5% sociale woningbouw hebben laten vallen in deze aangepaste visie. Er moet vanaf heden 25% sociaal worden gebouwd. Dat geeft dan de mogelijkheid om wat meer "middelduur te bouwen", woningen van circa € 180.000. Dat moet ook voor extra doorstroming zorgen. Maar die doorstroming komt pas echt op gang als we ook meer levensloopbestendig kunnen bouwen in met name het centrum van Barendrecht. Dat is een belangrijke opgave. Daar hopen we begin 2011 verder over te praten, als de aangepaste plannen voor het Centrum aan de orde komen.