hockeyveld_ziedewij

Kadernota Sportbeleid

Met veel belangstelling heeft onze fractie kennis genomen van het concept Kadernota Sportbeleid. Voor zover wij weten is dit de eerste integrale visie van de gemeente Barendrecht op het gebied van de sport. Voor onze beoordeling van de nota zijn de volgende aspecten voor ons van belang:

In een gemeente als Barendrecht zijn goede sportmogelijkheden een absolute noodzaak.

Sport verbroedert, is goed voor de gezondheid voor jong en oud.

Iedere inwoner van Barendrecht moet daarom, in elke fase van zijn of haar leven aan sport en bewegingsactiviteiten kunnen deelnemen of actief daarbij betrokken kunnen zijn.

hockeyveld_ziedewij

Hockeyveld sportpark Ziedewij

De rol van de gemeente in deze  is vooral  die van regisseur en voorwaardenschepper.

Verenigingen draaien op vrijwilligers, het vrijwilligerswerk dient gestimuleerd en ondersteund te worden, zodat verenigingen in toenemende mate kunnen functioneren.

Samenwerking tussen sportverenigingen en scholen is onmisbaar. De gewenste samenwerking tussen scholen en sportverenigingen kan er toe leiden dat meer kinderen lid worden van een sportvereniging en daarmee gestimuleerd worden om actief te sporten.

In deze kadernota zijn bovengenoemde aspecten opgenomen en geeft de richting aan van het sportbeleid.

Om tot een definitief advies te komen willen wij eerst de reacties en opvattingen van de sportverenigingen vernemen.