grondbeleid

Nota Grondbeleid vastgesteld.

Dat klinkt allemaal niet zo spannend, maar het is wel belangrijk dat er een duidelijk beleid is als het gaat over het gebruik van de schaarse ruimte die we nog hebben in Barendrecht. Duidelijke spelregels voor wat er nog aan grond uit te geven is, maar ook voor de locaties die al bebouwd zijn, en waar herstructurering aan de orde komt. Daarom moest er dus een nieuwe nota Grondbeleid komen.Het college heeft een duidelijk werkstuk gemaakt, dat rekening houdt met de laatste landelijke wetgeving, maar ook, waar het mogelijk was, insteekt op Barendrechtse omstandigheden.

grondbeleid

Schaarse ruimte in Barendrecht vraagt een duidelijk grondbeleid.

De CDA – fractie had wel een aantal vragen en opmerkingen, maar was over het algemeen tevreden, net als de meeste andere partijen. De regie over het grondbeleid in handen van de gemeente, maar ook de mogelijkheid om met de verschillende marktpartijen samen te werken, prima. We moeten niet afhankelijk worden van projectontwikkelaars. Die doen goed werk, en mogen daar best een goede boterham aan verdienen. We moeten echter wel proberen om er voor te zorgen dat die ontwikkelaars ons zo min mogelijk in de weg zitten als het gaat om het realiseren van betaalbare sociale woningbouw.

We hebben als fractie ook aandacht gevraagd voor energiebeleid: kan je bijvoorbeeld op bedrijfsterrein afdwingen dat nieuw gevestigde bedrijven gebruik maken van restwarmte of dat ze andere energiebesparende maatregelen treffen. De wethouder Zuurbier was daar positief over; in deze nota wordt het niet meer meegenomen, maar het zal als het aan hem ligt, zeker worden meegenomen in de onderhandelingen met bedrijven en instellingen die zich in Barendrecht.

De nota zal op een aantal punten worden bijgesteld en dan naar verwachting worden vastgesteld op de komende Raadsvergadering van 29 mei.