Stand van zaken Bedrijventerrein-Oost

Zoals bekend is dit de verzamelnaam van alle bedrijfsterreinen ten oosten van de spoorbundel. Er wordt daar hard gewerkt aan de herstructurering van de verschillende gebieden.   Ziedewij heeft voor een deel al een gedaanteverwisseling ondergaan, met een groot aantal nieuwe bedrijfspanden aan de Ebweg. Die Ebweg verbindt het "oude Ziedewij" met de Boezemweg, op de plek waar het grote pand van transportbedrijf Euser enkele jaren geleden is gebouwd. De grootste veranderingen gaan plaats vinden op het voormalig veilingterrein, waar The Greenery is gevestigd. Daar ligt ook het Handelsterrein met grotere (Olympic Fruit) en kleinere AGF bedrijven. Ook bedrijfsterrein Dierenstein, waar vooral in de buurt van het nieuwe station forse veranderingen gaan plaatsvinden. Flier Systems is bezig met een grootscheepse verbouwing en uitbreiding van haar bedrijfspand en Transport- en verhuisbedrijf den Otter verhuist zelf eind volgend jaar naar Barendrecht-Noord (bij De Beuk en de vrachtautoparkeerplaats).

De gemeente speelt een belangrijke rol in de regie van alle bouwactiviteiten. Dat reguleren gebeurt ondermeer via het maken van een structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan. Verder is de infrastructuur een belangrijk aandachtpunt van de gemeente. De verbinding van het Zuideinde, langs het station naar de Gebroken Meeldijk, is gerealiseerd. Van groot belang voor de ontsluiting is de aanleg van de Spoorlaan, die van de Verenambachtseweg (de rondweg, het verlengde van de Boezemweg) naar het station gaat lopen. Een belangrijke verkeersader voor alle activiteiten in dit gebied. Wethouder Martin Schreurs werkt hard aan de realisering van alle plannen, inclusief die voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de Dierensteinweg.

De raadscommissie vergaderde er op 4 december 2007 over, hoefde niets te besluiten, maar werd vooral geïnformeerd. Mocht u belangstelling hebben voor de ontwikkelingen ter plekke, dan kunt u altijd even contact met me opnemen. Voor direct belanghebbenden kan dat natuurlijk ook via de wethouder of de ambtenaren op het gemeentehuis.