Wethouder Leon van Noort neemt ontslag.

leon-van-noortBARENDRECHT | Wethouder Van Noort heeft gisterenavond zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van Barendrecht.

Interpellatiedebat

De gemeenteraad hield gisteren (13-9-2016) een interpellatiedebat over “de bestuurlijke eenheid”. Het debat vond plaats op verzoek van alle oppositiepartijen ( CDA, CU/SGP, PvdA en GroenLinks). Aanleiding was de informatie van het college in de afgelopen weken over de relatie van wethouder Van Noort met een ambtenaar, de ontstane vertrouwensbreuk en het herstelde vertrouwen zonder inhoudelijke argumentering.

Vertrouwen

Uit de beantwoording van de vragen bleek dat er geen sprake was van vertrouwen en bestuurlijke eenheid. Ook de coalitiepartijen waren teleurgesteld over de antwoorden. Bestuurlijke eenheid kan alleen bestaan op basis van volledig vertrouwen binnen het college en tussen college en raad.
De vertrouwensbreuk die ontstaan is, is te wijten is aan het handelen en de opstelling van wethouder Van Noort, dit werd bevestigd in het interpellatiedebat;
Er waren voldoende kansen voor wethouder Van Noort om het vertrouwen te herstellen, maar dit heeft niet mogen baten.

Motie

De voortzetting van het wethouderschap van wethouder Van Noort kwam hiermee onder druk te staan en een motie van wantrouwen werd namens de volledige oppositie ingediend. Hierin werd uitgesproken het vertrouwen in wethouder Van Noort op te zeggen en hem op te dragen zijn portefeuille beschikbaar te stellen.
Nog voor dat deze motie in stemming werd gebracht kwam wethouder Van Noort met de mededeling zelf op te stappen.

Tot slot:

De indieners van deze interpellatie hebben ten alle tijden begrip gehad voor de privé situatie van de betrokkenen. Alle oppositiepartijen hebben de bewuste keuze gemaakt om zelf geen berichten via de krant en social media te verspreiden met betrekking tot zijn relatie. Bij het opstellen van de vragen voor het interpellatiedebat is het uitgangspunt geweest om de privacy van de betrokkenen zo veel mogelijk te respecteren. Vanuit de controlerende taak van de gemeenteraad was interpellatie echter noodzakelijk. Met teleurstelling hebben we de afgelopen weken gezien dat bestuurlijke eenheid binnen het college ontbrak en juist dat is een essentiële voorwaarde voor een goed bestuur. Niet de ontstane relatie, maar juist het proces daarna en de opstelling van wethouder van Noort hierin zorgde ervoor dat de bestuurlijke eenheid binnen het college wegviel. Voor wethouder Van Noort is dit een persoonlijk drama, echter voortzetting van het wethouderschap van wethouder Van Noort is van ondergeschikt belang als het gaat om de continuïteit van het bestuur van Barendrecht.