Meer jongerenwoningen dankzij CDA initiatief

Op de huidige parkeerplaats bij het NS station (de plaats van het oude zwembad Het Keerpunt) komen meer huizen voor jongeren dan eerder voorgesteld. Het CDA voorstel om geen 90 maar 110 woningen te bouwen is door het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad overgenomen. Het worden minimaal 110 woningen, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor jongeren en starters op de woningmarkt.

De insteek is dat van de te bouwen woningen er zoveel mogelijk beschikbaar komen voor Barendrechtse jongeren die in ons dorp op zichzelf willen gaan wonen.

Er komen zowel goedkope huur- als koopwoningen. De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor het meest creatieve ontwerp.