Mosquito: APV aangepast

De gemeenteraad heeft op 11 mei 2010 een artikel toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de toepassing van de Mosquito mogelijk te maken. De Mosquito is een apparaat dat zeer hoge tonen verspreid. Deze tonen zijn alleen hoorbaar voor jonge oren tot ca. 30 jaar.  Om die reden kan het ingezet worden om jongeren die overlast geven van een bepaalde plaats te verjagen.  Het apparaat staat niet voortdurend aan, maar op een beperkt aantal uren als de overlast ervaren wordt.

Met het opnemen van de APV is het plaatsen van Mosquito’s een stap dichterbij gekomen.  De raad is in meerderheid akkoord gegaan  met de toevoeging van dit artikel aan de APV. Binnenkort presenteert het college een notitie waarin de randvoorwaarden voor het gebruik van de Mosquito met de raad worden besproken.  Verder wil de raad van te voren geïnformeerd worden als de Mosquito wordt ingezet.

De inzet van Mosquito’s is zeker niet het middel om de overlast van jongeren in te dammen.  Dit instrument moet wat betreft de CDA-fractie  als een laatste redmiddel worden gezien. Belangrijk is in de eerste plaats een sluitende aanpak van het jeugdbeleid.   Het is zeker geen oplossing als de jongeren daarna op een andere plek overlast geven.

Op dit moment wijzen onderzoeken uit dat de mosquito veilig kan worden toegepast en er bij kortdurende blootstelling geen gehoorschade optreedt.  Toch heeft de CDA-fractie er bij de burgemeester op aangedrongen alert te zijn op gewijzigde inzichten.