Nieuwe stap in de bestrijding van overlast en vandalisme

Vanaf maandag maandag 19 maart 2012 wordt er een belangrijke stap gezet in de bestrijding van overlast en vandalisme.  Op die dag treedt namelijk het digitale  "meldpunt overlast en vandalisme" in werking.   

Inwoners van Barendrecht kunnen vernielingen, burenoverlast, overlast door hangjongeren en verkeersoverlast melden via de gemeentelijke website. Ook de zogenaamde "stille"overlast waarbij bv. kindermishandeling of verwaarlozing  wordt vermoed kan hier worden gemeld.

Als het probleem duidelijk is kan de gemeente in overleg met politie en andere instanties afspraken maken over de aanpak. Hierover wordt degene die de melding heeft gedaan nader over geïnformeerd. Belangrijk om te weten is dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de persoonsgegevens van degene die de overlast heeft gemeld.

De CDA-fractie is een voorstander van het invoeren van het meldpunt, dat moet worden gezien als een aanvulling op het actieplan "Meer Blauw op Straat" en de extra aanschaf door de gemeente Barendrecht van een mobiele camera die overigens naar verwachting  zeer spoedig zal worden ingezet.  

Wij blijven streven naar een Barendrecht waarin het veilig en prettig is om in te wonen.

U kunt het meldpunt vinden onder:  

 www.barendrecht.nl>dienstverlening>Meldingen Overlast en Vandalisme