zuid-ijsselmonde

Recreatieve groengebieden op Zuid IJsselmonde

Naar aanleiding van de orienterende vergadering van de commissie Ruimte over de groengebieden rondom Barendrecht heeft de CDA fractie geconstateerd dat er nu een aantal gebieden door verschillende partijen worden ingericht met als doel de zuidrand van het eiland zoveel mogelijk groen te houden. De CDA fractie zal het op prijs stellen als zoveel mogelijk mensen op een actieve manier van deze gebieden kunnen genieten. Dit wordt met de huidige beperkte ruimte al uitgebreid gedaan maar dit kan in de toekomst veel beter, zeker als de plannen dusdanig op elkaar worden afgestemd dat er doorgaande routes komen voor wandelaars, fietsers, skaters, ruiters, mountainbikers en anderen die ik ben vergeten. Op deze manier bevorderen we de georganiseerde en ongeorganiseerde breedtesport en leveren een bijdrage aan de volksgezondheid in de brede zin des woords.

zuid-ijsselmonde 

Groen langs de Oude Maas tussen Barendrecht en Rhoon.

De CDA fractie heeft het college dan ook voorgesteld om initiatieven te ontplooien om tot een integraal plan te komen voor het gehele gebied om genoemde doelen te realiseren. Ook is voorgesteld om de diverse sportorganisaties bij de invulling te betrekken. Na een discussie hierover tijdens de vergadering van de commissieruimte op 8 mei 2007 is door wethouder Nootenboom toegezegd dat hij contacten zal leggen met de provincie om tot een integrale aanpak te komen en hij zal de commissie op de hoogte houden van de voortgang van het proces.