fietsbond.2

Op de fiets met Fietsersbond

Zaterdag 31 maart 2007 heeft Leo van Gelder met Jan Jippes van de VVD en met Jan Laverman van de Fietsersbond in Barendrecht over het 6 kilometer lange Barendrechtse deel van het fietspad langs de Oude Maas gereden.  

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het fietspad niet alleen een recreatief doel dient maar ook voor utilitaire fietsers is (woon-werk, woon-school) en daadwerkelijk door deze groepen wordt gebruikt.

fietsbond.2

De recreatieve fietsers van Gelder (CDA), Laverman (Fietserbond) en Jippes (VVD) bekijken de fietspaden langs de Oude Maas.

Er zijn langzame en snelle utilitaire fietsers, er zijn ook langzame en snelle recreatieve fietsers op het Oude Maas fietspad. Daarnaast zijn er wandelaars op het Oude Maas fietspad. Bij mooi weer is het zo druk dat de verschillende groepen elkaar in de weg zitten.

Ter plekke zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voor alle

groepen verbeteringen mogelijk zijn door met name het aanleggen van extra verhardde wandelpaden waardoor wandelaars niet meer op het eén-persoons brede schelpenpad hoeven te lopen wat ook nog regelmatig onder water staat.

Ook is er geconstateerd dat het ontwerp van fietspaden nog steeds wordt verricht met een visie op fietsen van 40 jaar geleden en er geen rekening wordt gehouden met de moderne technisch geavanceerde fietsen van tegenwoordig en de diverse verschillende gebruikers.

De bedachte verbeteringen zullen in een brief aan het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde worden verwoord.