site 032

Wijkbeheer in Spijkenisse, voorbeeld voor Barendrecht?

Op 26 maart 2007 heeft een gezelschap uit Barendrecht een bezoek gebracht aan Spijkenisse. De bedoeling was om iets te leren over "integraal wijkbeheer" een onderwerp dat hoog op de agenda staat in Barendrecht. Het gaat er om dat de verschillende gemeentelijke en andere diensten met elkaar en met de inwoners samenwerken om er voor te zorgen dat het prettig wonen is in de wijken: schoon, heel en veilig zou je het kort kunnen samenvatten.

Het gezelschap uit Barendrecht bestond uit wethouder Zuurbier, een aantal gemeenteambtenaren die in Barendrecht aan wijkbeheer werken, de politie, de direkteur van Patrimonium, twee jongerenwerkers en een zevental raadsleden, waaronder de ondergetekende CDA-ers.

site 032

Schoon, heel en veilig!

Wij waren onder de indruk van het professionalisme en het enthousiasme van de mensen die we in Spijkenisse gesproken hebben. Alle betrokkenen, wethouder Mijnans voorop, maar ook de wijkagent, de opbouwwerkers en de beleidsambtenaren die ons ontvingen, hebben een lastige uitdaging, maar hebben al veel successen geboekt. De formule is vooral: dicht naar de bewoners gaan, heel open communiceren, bekend zijn in de wijk, de bewoners volop betrekken bij alles wat men doet.

Wat ons betreft een heel interessant bezoek, met veel aanknopingspunten voor hoe het in Barendrecht zou kunnen. We waren vooral ook onder de indruk van het aanstekelijke positivisme en enthousiasme, in een gemeente waar een aantal zaken echt lastiger zijn dan in Barendrecht. Kunnen we hier in Barendrecht ook wel wat van leren!

Adrie Luijendijk, adrie.luijendijk@cdabarendrecht.nl