Trefpunt

Vaart maken met het Trefpunt

De besluitvorming duurt te lang!Trefpunt

Al eerder is besloten dat de gemeente een stap zal zetten naar een nieuw gebouw voor de gebruikers van het Trefpunt.  Er is echter tot op de dag vandaag nog geen oplossing voorhanden. De inzet voor de Bethelkerk vonden wij een te onderzoeken optie maar dit heeft erg lang geduurd. Nu bekend is geworden dat de Bethelkerk voorlopig niet verkocht zal worden en het kerkbestuur geen zakelijke overeenkomst hiervoor wil aangaan hebben wij gemeend daar vragen over te moeten stellen. Daarnaast is het belangrijk voor gebruikers en omwonenden van het Trefpunt om helderheid te krijgen over de toekomst. Daarom hebben we gisteren een (coalitiebrede ) motie Trefpunt ingediend.

In deze motie wordt het college opgeroepen om nu vaart te maken met een nieuwe locatie voor de gebruikers van het Trefpunt.

Belangrijk punt daarbij dat er ook gekeken wordt naar de activiteiten van de Baerne; in hoeverre zijn deze te combineren met de activiteiten van het Trefpunt? We hebben hiermee een aanzet te hebben gedaan aan dit langlopende vraagstuk.

Hieronder de vragen zoals we die gesteld hebben over de locatie Bethelkerk en de tekst van de motie over het Trefpunt:

 

 

schriftelijke vragen CDA over herhuisvesting 't Trefpunt
20181311_nr_32_CDA_Motie_Trefpunt_docx