centrum-postkantoor

Presentatie modellen centrumontwikkeling

Zoals u wellicht nog weet uit mijn vorige stukje over de Centrumontwikkelingen of uit andere publicaties komt er eind mei weer informatie over de verdere plannen voor bouwen in het centrum van Barendrecht. Op 23 mei 2007 (en niet op 22 mei zoals eerder gemeld) komt er voor de inwoners van Barendrecht een oriëntatieavond Deze zal worden gehouden in het theater Het Kruispunt. Tijdens deze avond worden er drie modellen gepresenteerd door het stedenbouwkundig bureau BVR. Van die drie modellen wordt er uiteindelijk een gekozen en verder uitgewerkt.

Het bureau BVR heeft stevig gestudeerd op het centrum van Barendrecht. Naast de taak om flink wat woningen voor ouderen (en jongeren) te bouwen in het centrum, is de opdracht ook geweest om het centrum levendiger, gezelliger en onderscheidend van andere centra te maken. Op 23 mei  2007 kunnen we met elkaar gaan bekijken hoe het bureau dit heeft ingevuld. Daarna zijn er nog allerlei mogelijkheden om meer informatie te krijgen over e.e.a. Via De Schakel of http://www.barendrecht.nl/ kunt u binnenkort zien hoe en waar u de informatie kan krijgen, en hoe u, als u dat wilt, met uw organisatie of uw buren hierover nog met de wethouder van gedachten kunt wisselen.

centrum-postkantoor

Postkantoorlocatie speelt een rol bij de centrumontwikkeling.

Uw reacties worden vervolgens door het college en de gemeenteraad meegenomen in hun keuze voor het meest gewenste model. Deze uiteindelijk keuze voor het model vindt, zoals het er nu naar uitziet, plaats in de Raadsvergadering van 16 juli. . Het gekozen model wordt daarna uitgewerkt tot een ontwerp-structuurvisie. Bij dit proces zullen ook Patrimonium en de geselecteerde projectontwikkelaar(s) worden betrokken. Dan begint het allemaal al aardig concreet te worden. In september 2007 wordt het ontwerp voor de inspraakprocedure ter inzage gelegd. In december worden de plannen dan nog uitgebreid besproken in de Commissie Ruimte en uiteindelijk in de Raadsvergadering van 17 december 2007

Als er bij u nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om even contact op te nemen met ondergetekende of een van de andere CDA-fractieleden