CDA: Proef zondagsopenstelling een fopspeen

fopspeen
Proef zondagsopenstelling een fopspeen
Het voorstel is om als proef 18 maanden de winkels op minstens één zondag per maand de mogelijkheid te geven open te zijn  Die proef wordt na afloop van die periode volgens de initiatiefnemers geëvalueerd aan de hand van een nu nog onbekend toetskader.  Dat toetskader moet door de nieuwe raad worden opgesteld en zaken bevatten  als economisch effect, tevredenheid bewoners, verkeerseffecten.

Maar wat precies gemeten gaat worden en wat de parameters zijn waarop de proef doorgaat of wordt gestopt is volkomen onhelder. Een nulmeting, dus de situatie nu ontbreekt. Dus wat wordt er vergeleken?   De CDA-fractie vindt het dan ook een fopspeen deze proef.  Als men serieus een proef wil moeten de kaders vooraf bekend zijn en niet na invoering worden opgesteld.

De PvdA rekent op raadsbrede steun op het moment dat het toetskader behandeld gaat worden. Corrie Righolt-Dam gaf aan dat het illusie zal zijn dat alle partijen hiermee unaniem instemmen.

De meerderheid van de raad vindt dat dit voorstel behandeld moet worden tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2014. De CDA-fractie gaf aan dat zij vindt dat dit voorstel niet behandeld hoeft te worden in de raad.

We vertellen niets nieuws als wij schrijven: De CDA-fractie was, is en blijft na de verkiezingen tegen een koopzondag niet als proef.  Koopzondag in Barendrecht, gewoon niet doen. Dat is pas het beste voor Barendrecht.