Uitspraak Raad van State Nieuw Reijerwaard.

Nieuw ReijerwaardDe essentie van de uitspraak van de Raad van State is, dat de het inpassingsplan op een aantal punten dient te worden aangepast, maar dat het plan als zondanig blijft staan. Overigens leiden deze aanpassingen wel tot een vertraging van een half jaar, waardoor de verkoop van grond nog niet van start kan gaan.

Voor Barendrecht is dit goed nieuws. Het betekent dat de agro-food-sector weer ruimte krijgt om te groeien.

De punten in het inpassingsplan die dienen te worden aangepast zijn:

  • Turboverkeersplein: in het inpassingsplan is niet aangegeven vanaf welk moment dit plein noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling van het gebied. Dit plein is pas noodzakelijk als meer dan de helft van het gebied ontwikkeld is.
  • Non-food bedrijven: In het inpassingsplan is ook de mogelijkheid opgenomen grond te bestemmen voor non-food bedrijven. Ook voor bedrijven die in een “zwaardere” categorie vallen dan de AGF bedrijven, qua geluid en veiligheid.
  • In het inpassingsplan zijn de effecten op de geluids- en veiligheidscontouren ten onrechte niet opgenomen. Op dit punt moet het inpassingsplan worden aangepast. Omdat dit onderdeel nietig is verklaard door de Raad van State is ook het exploitatieplan nietig verklaard.
  • De tweede ontsluitingsweg (Hoogezandweg) is niet goed onderbouwd door de provincie.

De conclusie is, dat de punten die aangepast dienen te worden vooral schoonheidsfouten zijn. De aanpassingen in het inpassingsplan werken alleen vertragend, maar de plannen als zodanig blijven ongewijzigd.

[avatar user=”Arno” size=”thumbnail” align=”left” link=”https://www.cdabarendrecht.nl/arno-schippers/” /]