Was ik maar in Barendrecht gebleven!

Klaas Groenendijk zijn Blik op Barendrecht "was ik maar in Barendrecht gebleven" nog niet gelezen in de gemeentekrant van 14 oktober 2010?    

Was ik maar in Barendrecht gebleven. Dat dacht ik wel even, tijdens het CDA‑congres in Arnhem, na de zoveelste

spreker. Met 5000 mensen in een DDR hal (quote AD) met een enigszins

spartaanse catering. Twitter en sms leerden dat ik bij BVV Barendrecht 1

niet veel miste gelukkig. Overigens een heel goed congres, met tijd en

respect voor ieders mening, maar wat mij betreft met een verkeerd resultaat:

samenwerking met een respectloze Wilders. Er ligt nu een zware

verantwoordelijkheid bij de CDA en bij de VVD fracties in de Kamer om te

laten zien dat dit kabinet wel staat voor gelijkwaardigheid van alle

Nederlanders.

De formatie van dit kabinet heeft wel hele mooie bijvangst, waarschijnlijk

geen CO2 opslag in Barendrecht. En over Barendrecht moet deze column wel

gaan natuurlijk.

"Was ik maar in Barendrecht gebleven". Dat kan een verzuchting zijn na een

tegenvallende vakantie‑ervaring. En dat is het soms van mensen die uit onze

mooie woonplaats zijn vertrokken. Voor sommige Barendrechters trouwens ook

een gedwongen keuze, dat vertrek. Voor die jongeren die in Barendrecht

willen blijven wonen en waarvoor we nog steeds te weinig

mogelijkheden hebben. Een logische en ook voor jongeren bestemde plek bij het

station is nog steeds een leeg modderveld, omdat Patrimonium en collega

coöperaties de bouw niet aandurven. De gemeente kan het niet afdwingen.

Zonde, het is een prima locatie met veel mogelijkheden.

Groter is het probleem van levensloopbestendige woningen, vooral voor mensen

die in het centrum zijn opgegroeid en er willen blijven. Met Heuvelsteyn aan

de Dorpsstraat komen er wel mooie appartementen, maar voor een beperkt deel

van de markt. Sociale huur en sociale koop, dat komt er nog te weinig van.

In de Centrumontwikkeling was daar goed in voorzien. Als startend raadslid

dacht ik 4 jaar geleden dat we aan het einde van die eerste raadsperiode de

eerste huizen wel konden opleveren. Te optimistisch bleek achteraf en de

economische teruggang en sterk veranderde huizenmarkt heeft ons flink

teruggeworpen in de plannen. Heel vervelend. Maar misschien moeten we ook

maar gewoon blij zijn dat we ons over die Centrumplannen moesten

herbezinnen. Het optimisme bij een deel van de Barendrechtse detailhandel

(en de politiek) over uitbreiding van het centrum is wel wat afgezwakt. Met

nieuwe inzichten worden er nieuwe plannen ontwikkeld. In begin 2011 gaan we

daar verder over praten.

Trots op Barendrecht. We hebben die partij niet, maar we zijn het wel.

Ondanks woning‑ en centrumperikelen, zwerfvuil en op sommige plekken net

even teveel overlast op een aantal plekken. U kunt ons als raadsleden

aanspreken als het beter kan qua bestuur en dat moet u ook zeker doen. Hoop

dat u zelf ook in uw eigen woon‑ en leefomgeving uw steentje bijdraagt.