Rapportage voortgang leefbaarheid Middeldijkerplein

De situatie op en rond het Middeldijkerplein is substantieel verbeterd meldt burgemeester van Belzen in een brief van 2 juli 2009 aan de raad. Elk kwartaal informeert de burgemeester de raad over de stappen die genomen zijn om de leefbaarheid rondom Middeldijkerplein en Avenue Carnisse te verbeteren.

In februari 2009 is gestart met een sluitende aanpak. Wijkregie speelt daarbij een belangrijke rol.  

Ondanks de verbeteringen, zo geeft de burgemeester aan, blijft de gezamenlijke inzet alert en gericht op versterking van buurtbinding, en indien nodig, lik-op-stukbeleid door toezichthouders en politie.

De brief van burgemeester van Belzen aan de raad kunt u hier downloaden: voortgang_leefbaarheid_middeldijkerplein_2de_kwartaal_2009