Remax-pand voorlopig niet gesloopt …

RemaxBARENDRECHT | Het CDA is blij met de toezegging van het college om het voormalige Remax-pand aan de Binnenlandse Baan pas te gaan slopen als de vergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg in werking is getreden.

Tijdens de commissie Ruimte d.d. 25 augustus 2015 hebben we kennis kunnen nemen van de inspraak van dhr. H. Wander.
Tijdens de inspraak werd aangegeven, dat er een sloopmelding is gedaan voor het voormalig Remax-pand. Tegen de sloopmelding kan geen zienswijze of bezwaar worden ingediend.
De wethouder heeft aangegeven, dat er wel tegen de aanvraag omgevingsvergunning een zienswijze of bezwaar kan worden ingediend.

Helaas gaf de voorzitter van de commissie geen ruimte om daar een verduidelijkende vraag over te stellen.
Het CDA het vervolgens alsnog de vraag schriftelijk voorgelegd:

Kunnen we uit de beantwoording concluderen dat het voormalige Remax pand niet zal worden gesloopt, totdat de omgevingsvergunning van de nieuwe ontsluitingsweg  is verleend en onherroepelijk is?

Antwoord College:

Het college heeft in een schriftelijk beantwoording aangegeven het voormalige Remax-pand niet te gaan slopen, voordat de omgevingsvergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg in werking is getreden. Hierdoor hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen of zich te wenden tot de bestuursrechter.

“Eerst een vergunning voor de nieuwe weg en dan pas slopen, dat is voor het CDA de juiste volgorde”, aldus fractievoorzitter Peter Luijendijk.

 

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]