Schuldhulpverlening wordt schulddienstverlening

geldBARENDRECHT | Op 30 augustus 2016 is in de gemeenteraad het  beleidsplan schulddienstverlening Barendrecht  2016-2018 besproken. Wij zijn als CDA fractie heel positief over het beleidsplan.

Het verschil met schuldhulpverlening is dat er niet alleen wordt gekeken naar de schuldenlast maar ook naar de oorzaken er van. Een financieel probleem kan  veel oorzaken  hebben zoals bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte, relatieproblemen en vaak een combinatie hiervan.  Schulddienstverlening betekent een integrale aanpak.  Er wordt niet alleen hulp geboden bij oplossing van het geldprobleem maar ook wordt getracht de oorzaak aan te pakken .

De gemeente doet dit samen met professionele hulpverleners en met vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje. Er wordt dus maatwerk geleverd. Belangrijk voor het CDA is dat niemand op voorhand wordt uitgesloten van deze hulp.  In het plan wordt terecht rekening gehouden met onze  kwetsbare  mede-Barendrechters.

Ook iemand met een verstandelijke beperking of dementie die voor de 2e  keer “de fout” ingaat en in de financiële problemen komt, wordt in principe geholpen. Mits er uiteraard geen sprake is van kwade opzet.

Nieuw in het beleidsplan is dat er ook schulddienstverlening komt voor zelfstandigen. ( ZZP-ers).   Tenslotte is er veel aandacht voor preventie.   Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

CDA Barendrecht:

Wij zijn als CDA fractie heel positief over het beleidsplan. Het raadsvoorstel zal bij meerderheid op 13-9-2016 worden aangenomen. De regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1-1-2016.