Vragen over nieuwbouw oude postkantoor

centrum-postkantoorBARENDRECHT | Het CDA heeft vragen gesteld over de bestemming rondom de nieuwbouw van het oude postkantoorlocatie.

Dit naar aanleiding van een vraag van een ondernemer uit Barendrecht. Het gaat hier om de begane grond van het voormalige Postkantoor en brandweerkazerne” aan de Maasstraat / Binnenlandse baan.
Betrokken ondernemer heeft belangstelling voor een ruimte in de plint van het nieuw te bouwen complex en kreeg van Patrimonium een afwijzende reactie.

Het CDA heeft volgende vragen:

In het complex zijn maximaal 40 woningen voorzien.
Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de plint wordt in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan aangegeven onder het kopje ‘levendige uitstraling plint’ dat (blz8):
“Aan de Binnenlandse Baanzijde dienen (in principe) publieke functies met een aantrekkelijke uitstraling te worden gesitueerd die een ingang aan de pleinzijde hebben en waar binnen met het buiten communiceert.
Op de begane grond van de bebouwing langs de Maasstraat dienen daarom woningen of (maatschappelijke) voorzieningen te worden gesitueerd die de plint een levendige uitstraling geven.”

Vragen:

1. Wat verstaat de gemeente onder een levendige uitstraling van de plint ten aanzien van de Maasstraat-zijde als aan de Binnenlandse baan-zijde.
Welke bijdrage heeft wonen in dit verband?

2. Hoeveel woningen worden gerealiseerd in de plint?

3. Mag Patrimonium bouwen voor een publieke functie? Wat is hierover bij de wet geregeld?

4. Welke afspraken zijn gemaakt tussen Patrimonium en de gemeente met betrekking tot de invulling van de plint?

5. Is het mogelijk als ondernemer of maatschappelijk-ondernemer zich te vestigen in de plint van het complex? Graag een onderbouwing hiervan.

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]