Vragen over huisvesting “Praatje met een Plaatje”

plaatBARENDRECHT | Dat cultuur en kunst daadwerkelijk kan verbinden blijkt uit het volgende initiatief. Er is momenteel een groep van ongeveer 50 ouderen actief, “Praatje met een Plaatje” geheten.
Eenmaal per week ontvluchten zij de eenzaamheid voor een gezellig samenzijn in de Centrumpost. Ze luisteren naar klassieke muziek en praten daar dan onder begeleiding over. Deze groep moet helaas in oktober de Centrumpost verlaten en heeft nog geen nieuw onderdak. De groep verdient in de ogen van het CDA een adequate accommodatie en ondergetekende heeft hierover tijdens de commissievergadering vragen aan u gesteld.
Op dinsdag 14-6-2016 is in de adviserende vergadering van de Commissie Samenleving de “ontwerp cultuurnota 2016-2022” besproken.
In deze nota staat dat kunst en cultuur middelen zijn om mensen met elkaar te verbinden en om eenzaamheid te bestrijden.
Uit uw antwoord op de vragen van het CDA kon worden opgemaakt dat het vinden van een oplossing voor de huisvesting van “Praatje en een Plaatje ” op handen was, voor zover deze al niet gevonden was.

Helaas blijkt uit nadere berichtgeving die wij ontvingen na de vergadering dat er nog geen oplossing is. Er is sprake van een vrij complexe overlegsituatie waarin de afdeling Welzijn en de Stichting Cultuur Locaal vooralsnog geen zekerheid over een oplossing kunnen bieden.
De kwestie moet nu kennelijk eerst weer aan de orde komen in de bestuursvergadering van Cultuur Locaal.

Graag uw antwoorden op de volgende vragen;

  1. Kunt u toezeggen dat er voor deze groep ouderen sprake zal zijn van een adequate huisvesting voor hun activiteit vanaf oktober 2016?
  2. Wat vind u van de oplossing die is voorgesteld om een ruimte in De Baerne te benutten? Voor deze groep met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar, die vanzelfsprekend minder ambulant is, is De Baerne qua ligging zeer geschikt en ook goed toegankelijk voor mensen met een rollator of scootmobiel.

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]