Voorbereidingskrediet Centrumontwikkeling

Voor de voorbereiding van de Centrumontwikkeling moet er tijdens de raadsvergadering van 17 december 2007 beslist worden over een aantal zaken, die vooral te maken met de voorbereidingen en de communicatie. Tijdens de commissievergadering werden de voorstellen uitgebreid besproken. De CDA fractie had een aantal kritische vragen over de hoogte van de kosten van de communicatie en laat de antwoorden van de wethouder nog even op zich inwerken, voordat definitief wordt besloten in de komende raadsvergadering.

Een drietal insprekers maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens hun zorgen en kritiek te uiten over de plannen in het gebied waarin zij wonen. De agenda van zo'n vergadering laat niet toe dat je als raadslid uitgebreid kan reageren op de opmerkingen van de insprekers. Je kan vragen stellen en naar aanleiding van . de opmerkingen ook vragen stellen aan de wethouder. Dat betekent dat insprekers, ook bij andere onderwerpen, regelmatig met een onbestemd gevoel de vergadering verlaten. "Heeft men wel geluisterd en doet men iets met mijn verhaal", dat vragen insprekers zich soms wel af. Ik heb tijdens de vergadering nog eens aangegeven dat we in de Centrumontwikkeling te maken hebben met heel lastige keuzes, die raadsleden naar eer en geweten en na veel afweging maken.  Ook heb ik aangegeven dat we als raadsleden altijd bereid zijn om met de mensen van gedachten te wisselen, zeker bij zo'n ingrijpend besluitvormingsproces als dat van de Centrumontwikkeling. Ook de raadsleden van de meeste andere partijen toonden die bereidheid.

Het zal de gemoederen nog lang bezig houden, het centrum!