dierenstein.klein

Van Dierenstein naar Barendrecht-Oost

Op dinsdag 9 januari 2007 heeft het college de raadscommissie Ruimte (dat is de nieuwe naam voor de commissie Grondgebied) geïnformeerd over de actuele gang van zaken wat betreft de revitalisering van Dierenstein.

Dit project is een van de belangrijke onderwerpen uit het collegeprogramma.  
Het gebied waar we het over hebben zijn de drie bedrijfsterreinen ten oosten van het spoor: Dierenstein (waar ondermeer Daf/Best Trucks en ODS zijn gevestigd), het Handelsterrein, waar de oude veilinggebouwen staan, en waar een veertigtal bedrijven zijn gevestigd uit de agf-sector   en als derde het bedrijfsterrein Ziedewij. Op Ziedewij zijn de laatste jaren al flinke veranderingen zijn geweest. Daar zitten bedrijven van het eerste begin, zoals Van der Hooven (brandkasten), Hage International is er gevestigd en ook het nieuwe bedrijfspand van Euser Transport staat daar.
In het vervolg spreken we over deze drie bedrijfsterreinen als “Bedrijventerreinen Barendrecht-Oost”.

dierenstein.klein

Gezicht op BT-Oost vanaf het NS-station Barendrecht

De grootste veranderingen vinden plaats op het Handelsterrein. De veiling bestaat in feite niet meer, maar er zijn een aantal grotere en kleine bedrijven actief in de groenten- en fruitsector, zoals the Greenery en Olympic Fruit. Dit laatste bedrijf heeft vorig jaar een indrukwekkend nieuw bedrijfspand in gebruik genomen. De komende tien jaar zullen naar verwachting successievelijk alle oudere bedrijfsgebouwen worden vervangen door nieuw te bouwen panden. Die moeten dan geschikt zijn voor de nieuwe handels- en distributiefunctie die het oude veilingsysteem heeft vervangen. De meeste bedrijven zijn zeer succesvol in de markten waarin ze opereren, veranderen heel sterk van functie en hebben andere vormen van huisvesting nodig. The Greenery is vooruitlopend op de nieuwbouw al flink aan het slopen geslagen. Voor Barendrecht is het heel belangrijk deze bedrijven de mogelijkheden te bieden om zich in Barendrecht en omgeving verder te ontplooien. Gezonde bedrijven die veelsoortige werkgelegenheid bieden, die moeten we hier gewoon vasthouden en de mogelijkheid bieden verder te groeien. Dat geldt ook voor hun toeleveranciers en dienstverleners, zoals de transportbedrijven.De bedrijven veranderen van functie en hebben andere vormen van huisvesting nodig. Voor de gemeente Barendrecht is het heel belangrijk om de veranderingen mede te faciliteren, goed te kijken naar de infrastructuur en de ruimtelijk ordening, en de regie hiervan in handen te houden.

Daarnaast is het belangrijk om de ontsluiting van het station en de kwaliteit van de omgeving van het station te verbeteren. Dat kan door de aanleg van de zogenaamde Spoorlaan, die het Station verbindt met de Verenambachtseweg (het oostelijke deel van de rondweg) en tegelijkertijd een belangrijke ontsluiting is van de nieuwe bedrijven. De weg kan ook het verkeer door de Barendrechtse woonwijken beperken.
Hoe de bebouwing rondom het station kan worden ingevuld, dat zal ook aan de orde komen. Een deel van de grond is particulier eigendom, een ander deel is eigendom van de gemeente. Door de ligging dichtbij het station en de bedrijfsterreinen kan het gebied aantrekkelijk worden voor verschillende soorten organisaties. Op dit moment is een optie dat de agrarische school De Gaarde daar op termijn heen kan gaan. Grondeigenaren kunnen samen met de gemeente iets heel moois van dit gebied gaan maken.

Mogelijk kan na de aanleg van de Spoorlaan op termijn de toegang tot het Handelsterrein aan de Dierensteinweg worden afgesloten. Daardoor wordt het ook gemakkelijker om maatregelen te nemen om op die Dierensteinweg de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook de Verenambachtseweg zal moeten worden verbreed, en uiteindelijk moet er ook iets moet gebeuren bij de aansluiting met de A 15. Als straks de bedrijvigheid in Barendrecht toeneemt en het Van der Valkrestaurant (net in Ridderkerk, bij de verbindingsweg) klaar is zal het verkeer van en naar de A15 toenemen. Over enkele jaren komt daar ook nog extra verkeer bij van de Rotterdamse kant richting de A 15, als het nieuwe ziekenhuis MCRZ (Medisch Centrum Rotterdam-Zuid) bij Station Lombardijen klaar is. Tegen die tijd moet er aan dit knooppunt op de A 15, de zogenaamde IJsselmondese Knoop, ook wel wat verbeterd zijn. Daarover voert het college overleg “op hoog niveau”.
Het leefbaarheids- en milieuaspect zal ook onderdeel uitmaken van de plannen en de uitvoering daarvan.

De revitalisering is een groot project, dan belangrijk is voor Barendrecht, en waar het ambtelijk apparaat ook de handen aan vol zal krijgen. De raad zal zich er in het eerste halfjaar 2007 ook verschillende malen over buigen. Eerst zal het gaan om het beeldkwaliteitsplan en de structuurvisie (wat mag er wel en niet, hoe gaat het er allemaal uit zien) en vervolgens komen de grondexploitatie en dergelijke zaken aan de orde. Het zal duidelijk zijn dat het gaat om grote belangen, niet alleen voor de bedrijven die enorme investeringen doen, maar ook voor de gemeente.
U bent natuurlijk welkom op de publieke tribune van de commissie- en raadsvergaderingen, maar we zullen u via de CDA-site ook goed op de hoogte houden.