Bezoek stichting IJsselmonde- Oost

“Stichting IJsselmonde Oost is veel meer dan alleen Meliom”

Bezoek stichting IJsselmonde- Oost
vlnr: Sonja Krau, Peter Luijendijk, Nelleke Valster.
CDA Barendrecht bezoekt zorgaanbieder.

“Stichting IJsselmonde Oost is veel meer dan alleen Meliom, kwam dat maar eens in de krant”.

Dit kregen Peter Luijendijk, lijsttrekker van CDA Barendrecht en Jilles van der Stoep,  CDA -raadslid meteen te horen bij aanvang van hun bezoek op 11 september 2013 aan Nelleke Valster, locatiehoofd en Sonja Krau,  beleidsmedewerker, beiden werkzaam bij genoemde Stichting.

De meerderheid van de cliënten woont namelijk  op zogenaamde “buitenprojecten”. Ze wonen gespreid in Barendrecht en zijn voor een groot deel zelfstandig.
Zij hebben echter vaak een verstandelijke beperking waardoor hulp nodig is bij het nakomen van afspraken en het regelen van financiën. Ook hebben ze steun nodig bij het zoeken en in stand houden van een passende werkkring.

CDA Barendrecht is van mening dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die nodig is ongeacht inkomen of vermogen.  De Rijksoverheid hevelt allerlei zorgtaken over naar gemeenten, die veel minder geld krijgen om deze taken uit te voeren.  De CDA-fractie heeft zich door deze hulpverleners, die direct contact met de cliënt hebben, laten informeren over de mogelijke gevolgen van deze bezuinigingen.

Het blijkt dat de Stichting aan de gemeentelijke politiek vraagt om toch vooral te kijken naar het behoud van kwaliteit van de zorg. Ook behoud van de Protestants Christelijke overtuiging  die de missie en visie van de Stichting bepaalt wordt van belang geacht.

Men durft de uitdaging van de opgelegde bezuinigingen aan al zal het heel moeilijk worden. Tijdens het gesprek kwamen Nelleke en Sonja met creatieve en vernieuwende ideeën op tafel zoals:

  • het gebruik van digitale middelen, waarbij op afstand een consult kan worden gedaan,
  • het opsplitsen van taken waardoor de professional kwaliteit kan blijven leveren,
  • selectieve inzet van vrijwilligers en
  • een inloopspreekuur.

Zorg wordt door bovengenoemde maatregelen goedkoper zonder dat dit direct ten koste gaat van de kwaliteit. Nelleke Valster en Sonja Krau zijn van mening dat integratie van de cliënten in de wijk hoog in het vaandel dient te staan.

CDA-Barendrecht was onder de indruk van de grote betrokkenheid bij de zorg van de gesprekspartners.

 

Krant Schakel 3 oktober 2013