Uitslag Zwitsers UMTS-onderzoek

Uit berichten in de pers lijkt het of de uitslag van het Zwitsers onderzoek is dat het wonen in de nabijheid van een UMTS geen invloed zou hebben op het welbevinden van omwonenden. De CDA-fractie heeft hier kennis van genomen. Een standpunt zal door de CDA-fractie pas in een later stadium ingenomen worden.

Allereerst willen wij het artikel op waarde schatten en het advies van de gezondheidsraad zien.  Ook het college heeft bij monde van CDA-wethouder Bas Nootenboom aangegeven dat er nog een heel traject te gaan is voor het schorsen van het plaatsen van UMTS-masten ongedaan gemaakt wordt. In ieder geval zal ook de gemeente zichzelf en haar inwoners breed laten informeren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de UMTS-mast aan de Marijkesingel buiten dat regime valt.  Wethouder Nootenboom heeft 6 juni 2006 in een vergadering van de gezamenlijke raadscommissies verklaard, dat hij het gesprek met provider KPN aangaat om te zoeken naar een andere locatie van de geplande UMTS mast aan de Marijkesingel.