Van coalitieakkoord naar collegeprogramma

Op 24 april 2006 hebben de coalitiepartijen hun wensen voor 2006 neergelegd in een coalitieakkoord.

Op dit moment werkt het college de punten van het coalitieakkoord uit in het collegeprogramma.  In het collegeprogramma worden niet alleen de wensen uit het coalitie akkoord financieel doorgerekend, maar ook het al bestaande beleid. Over het bestaande beleid debatteert  de raad in haar vergadering van 26 juni 2006 bij de behandeling van de voorjaarsnota.
Voor het collegeprogramma in de raad wordt besproken kan er worden ingesproken.

Hoe de inspraak en de besluitvorming van het collegeprogramma gaat verlopen heeft de raad op 29 mei 2006 als volgt afgesproken;

  1. Half juli als het college het collegeprogramma afgerond heeft wordt, het vrijgegeven voor inspraak.
  2. Het programma wordt dan direct naar maatschappelijke organisaties en verenigingen gestuurd.
  3. Er kan dan op twee manier reactie gegeven worden: schriftelijk en door gebruik te maken van het spreekrecht in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies op woensdag 13 september 2006.
  4. De raad zal uiterlijk in de raadsvergadering van maandag 25 september 2006 aangegeven welke reacties vanuit de inspraak ze doorgerekend wensen te zien.
  5. Bij de begrotingsraad van maandag 30 oktober zal duidelijk zijn voor welke wensen vanuit de Barenrechtse gemeenschap en vanuit de raad geld wordt vrijgemaakt.

Bent u nieuwsgierig naar het collegeprogramma dan kunt u dit vanaf half juli 2006 downloaden van www.barendrecht.nl