umts.middeldijk

UMTS masten, hoe gaan we verder?

Op die vraag  kan de CDA-fractie op dit moment nog geen pasklaar antwoord geven. Ook niet met wat we gehoord hebben op de voorlichtingsbijeenkomst van donderdag 31 augustus 2006.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst, waarbij inleiders spraken van het Antennebureau en de GGD Rotterdam en Omstreken, werd duidelijk hoe moeilijk het is wetenschappelijke feiten en emoties bij elkaar te brengen.

De stand van de wetenschap op dit moment is dat op korte termijn de gezondheid van direct omwonenden van UMTS-installaties niet in gevaar is. Op de langere termijn kan helaas nog niets gegarandeerd worden.  Het Zwitsers onderzoek waar het CDA opgewacht heeft gaf ook die indicatie.  
Lange termijn gevolgen kunnen ook alleen maar op de lange termijn duidelijk worden.  Dat dat niet kan is niet alleen van toepassing op deze installaties, dat is met heel veel zaken om ons heen. Denk in dat verband ook aan geneesmiddelen. Deze middelen blijken soms nog na langdurig onderzoek en ervaringen, dat jaren gebruik onbedoelde (biochemische) reacties in het lichaam opwekt, die schadelijk (kunnen) zijn.

Duidelijk is dat de stappen, die het vorige college gezet heeft voor de UMTS-mast aan de Marijkesingel niet meer teruggedraaid kunnen worden. De rechter heeft daarin gesproken en de CDA-fractie respecteert die uitspraak.  Toch hopen we dat KPN toch nog met het nieuwe college gaat zoeken naar een plaats, die iets minder in de bewoonde omgeving ligt. 

Feit is dat het elektromagnetische veld, want daar gaat het bij de zogenaamde UMTS straling om sterk afneemt als de afstand tot de installatie groter wordt.  De theorie hierachter vindt u in de fysische literatuur.

De CDA-fractie wacht de toegezegde notitie van wethouder Bas Nootenboom af om tot een verantwoorde besluitvorming te komen.  Naast de emoties zullen wij als raadsleden ook rekening moeten houden met de wetenschappelijke feiten. Ons ja of nee tegen nieuwe UMTS masten in Barendrecht en met name dichtbij de bebouwing laat nog even op zich wachten.